"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-22

Ny bok om diskursanalys med praktiska exempel

NYHET Lina Spjut, Pedagogiska institutionen, är aktuell som kapitelförfattare i den nyss utgivna boken Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv. Det unika med boken är att den förutom att förklara diskursanalys, gör det genom att visa på olika praktiska exempel och steg-för-steg-analyser av olika utbildningsvetenskapliga materiel.

Boken handlar om hur man kan använda sig av olika slags diskursanalys i utbildningsvetenskapliga studier (uppsatser, artiklar eller andra analyser). Den tar både upp textanalytiska verktyg inom diskursanalys och större diskursanalytiska perspektiv. Boken riktar sig till alla som är intresserade av att förstå diskursanalys, men speciellt till universitetslärare och studenter som vill förstå och kunna använda diskursanalys.

Idén till boken

Redaktörerna Angerd Eilard och Christoffer Dahl är båda lektorer vid Högskolan Kristianstad, Angerd i pedagogik och Christoffer i svenska med didaktisk inriktning. Båda har arbetat med diskursanalys både i sin forskning och i handledning av studentarbeten.

- Idén till boken fick de genom att ha reagerat på att många studenter (och kollegor) vill arbeta med diskursanalys, men att de upplever att diskursanalys är krångligt, det finns olika modeller och de kan ibland tyckas vara ganska invecklade då de inkluderar både teori och metod. I handledning av studenter upplevde de att det inte fanns någon bok med handgripliga exempel. De böcker som fanns skrapade antingen på ytan, eller gick för djupt på en gång. Därför letade de upp ett antal forskare inom utbildningsvetenskap som arbetat med diskursanalys, detta i syfte att skriva en ny teori- och metodbok om diskursanalys riktad till studenter, berättar Lina Spjut, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen.

Bokens författare

Kapitelförfattarna består av forskare och universitetslärare från olika lärosäten runtom i Sverige, som alla arbetat med och fördjupat sig i olika typer av diskursanalys. Några av författarna är relativt ”nya” i forskarvärlden, medan andra varit med längre. Förutom Angerd Eilard och Christoffer Dahl som är redaktörer, är det Ingrid Bosseldal, Maria Bäcke, Annette Johnsson, Martin Malmström, Staffan Selander, Lina Spjut, Kurt Wicke och Matilda Wiklund som författat de olika kapitlen.

En bok av denna typ har saknats

-  Vi upplever att studenters efterfrågan att arbeta med diskursanalys har ökat de senaste åren, men svårigheten att förstå analysmodellerna har stått i vägen. Förhoppningsvis kan denna bok hjälpa lärare och handledare att förstå och vägleda studenter som vill arbeta med diskursanalys, eftersom boken ger praktiska exempel på hur man kan analysera olika materiel. Det är en bok jag själv hade önskat att få läsa när jag började fördjupa mig i kritisk diskursanalys, vilket är mitt kapitelbidrag till boken, fortsätter Lina.

Reaktionerna på boken har varit väldigt positiva. Precis som författarna upplevde, verkar det ha saknats en bok av den här typen. Utan att göra avkall på vetenskapligheten, förklarar och visar den på olika typer av diskuranslys på ett begripligt sätt.

- Det känns otroligt roligt att ha fått vara med och skriva en sådan här bok, säger Lina.