"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-11

Ny bok om Ellen Key

NYHET I en ny bok redovisas studier av hur olika länder och språkområden under tidigt 1900-tal tog emot Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet. Redaktörer för boken och författare till två av artiklarna är Elena Lindholm, docent vid Umeå universitet och Ulla Åkerström, docent vid Göteborgs universitet.

Text: Per Melander

Forskningen som redovisas i boken är delvis ett resultat av ett projekt med anslag från Vetenskapsrådet om det sydeuropeiska mottagandet av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet.

– I boken har vi utvidgat området till att omfatta Europas fem stora språkområden, engelska, tyska, franska, italienska och spanska och vi har bjudit in en medverkande Ellen Key-forskare för varje språkområde, säger Elena Lindholm och fortsätter:

– Förutom Ulla Åkerström och jag själv, som har studerat mottagandet av Ellen Keys idéer i Italien och Spanien, medverkar Claudia Lindén, Södertörns högskola, med fokus på det engelska språkområdet, Tiina Kinnunen, Univeristy of Oulu, med fokus på tyska och Karen Offen, Stanford University på franska.

Ur baksidestexten till boken:

Ellen Key (1849–1926) var en av Europas mest inflytelserika tänkare i frågor om moderskap och kvinnors sexualitet under början av 1900-talet.

Denna antologi kartlägger hur hennes idéer har omformulerats i Europas fem stora språkområden – engelska, tyska, franska, italienska och spanska – och utforskar hur hennes idéer om social modernitet och kvinnors sexualitet mottogs och hur de kommunicerades i feministisk litteratur och debatt under de första decennierna av 1900-talet.

Syftet med antologin är att erbjuda ny kunskap om Ellen Keys inflytande på europeiskt tänkande i frågor som moderskap, sexualitet och kärlek i början av 1900-talet genom att erbjuda både en bredare och djupare förståelse för den internationella betydelsen av Keys arbete.

Läs mer på peterlang.com