"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-14

Ny bok om genus och akademiska livslopp

NYHET I den nya boken "Mellanrum och möjligheter. Berättelser om genus och akademiska livslopp” berättar fyra kvinnliga professorer om sina egna erfarenheter av att vara kvinna i akademin. De personliga berättelserna korsas med reflektioner kring klassresor och den stereotypa bilden av den ”Duktiga flickan”.

Text: Jonas Vågström

Läsandet och kärleken till böcker förenar de fyra författarnas väg genom skolgång och yrkesarbetet till en tillhörighet i forskning, undervisning och akademiskt ledarskap. De olika berättelserna har vuxit fram ur ett kollektivt tankearbete utifrån erfarenheter som samhanget skapat olika böjningsformer av genus, klasss och akademiskt livslopp. Varje berättelse är unik, men har sin grund i de nordliga livsomständigheter som författarna delar. Drivkrafter är också längtan, nyfikenhet och kunskapsglädje.

Alla fyra författare är professorer vid Umeå universitet: Britta Lundgren, professor emerita i etnologi; Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap med inriktning på humaniora; Ann Öhman, professor i genusvetenskap och sjukgymnastik; Hildur Kalman, professor i socialt arbete och docent i vetenskapsteori.

Annelie Bränström-Öhman berättar mer om boken och hur det känns att den nu är färdig.

Hur känns det att den nu är klar?

- Fantastiskt roligt! Skrivandet har varit ett äventyr, vi fyra i författargruppen har delat så mycket av berättelser om liv, erfarenheter medan vi skrivit. Men i varje skrivarbete kommer man till en punkt när det är dags att släppa in läsarna. Där står vi nu! Berättar Annelie.

Vad gör boken relevant/betydelsefull?

- Den bidrar med kunskap om olika personliga och levda erfarenheter av att vara kvinna i akademin, korsat med reflektioner kring betydelsen av s k klassresor, den stereoptypa bilden av den Duktiga Flickan - och låter dem bli en del av det vetenskapliga kunskapssökandet. Den är skriven i det tvärvetenskapliga korsdraget, mellan fakultetsområden och olika forskningstraditioner där genusforskningen vid Umeå universitet länge har funnits och där vi i olika yrkesroller och tidsperioder har varit med. 

Ann Öhman
Professor emerita, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 19
Hildur Kalman
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 72