Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Hildur Kalman

Hildur Kalman

Professor i socialt arbete, docent i vetenskapsteori, verksam inom ramen för forskningsprofilen Age, Ageing and Social Welfare.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Undervisning
Handledning av doktorander. Undervisning på grund-, master- och forskarutbildningsnivå framför allt med inriktning på vetenskapsteori, etik och genusvetenskap.

Forskning
Min avhandling i vetenskapsteori inriktades på frågor där kunskapsteori (med dess inriktning på vetande och skepsis) möter handlingsfilosofi (med dess inriktning på handlande och visshet). Denna orientering gjorde det möjligt att undersöka kunnandets respektive vetandets fenomenologiska struktur, samt identifiera existentiell tillit (bl a tillit till levd värld, levd erfarenhet och självtillit) som en avgörande förutsättning för vår förmåga till kunnigt handlande och vetande.

I min fortsatta forskning har jag teoretiserat och undersökt teman som också är centrala i socialt arbete som vetenskapsområde och som praxis. Temana (utan inbördes rangordning) är: i) människan som social, relationell och samhandlande varelse (en av hörnstenarna för socialt arbete vare sig vi tänker på utsatta grupper generellt, klienter eller yrkesutövare); ii) sociala och strukturella maktordningar i samhället; iii) bemötande, mänsklig värdighet och respekt; iv) kunskapsformer, förhållandet mellan teoretiskt vetande och praktiskt kunnande samt profession och vetenskap v) metodologi – d v s förhållandet mellan vetenskaplig ansats, grundläggande forskningsfrågor, forskningsobjekt och metod; och slutligen vi) känslors sociala aspekter och effekter.

Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 213-224
Ahnlund, Petra; Kalman, Hildur
Möjligheter och mellanrum: Berättelser om genus och akademiska livslopp, Makadam förlag 2020 : 90-159
Kalman, Hildur
Möjligheter och mellanrum: Berättelser om genus och akademiska livslopp, Stockholm: Makadam Förlag 2020 : 7-18
Lundgren, Britta; Kalman, Hildur; Öhman, Ann; et al.
Makadam förlag 2020
Lundgren, Britta; Kalman, Hildur; Öhman, Ann; et al.
Aging in an aging society: critical reflections, Sheffield: Equinox Publishing 2019 : 148-167
Kalman, Hildur
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 41-55
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 9-22
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 57-70
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
Nordic Social Work Research, Routledge 2018, Vol. 8, (2) : 105-117
Hort, Emanuel; Kalman, Hildur
Journal of Social Work, Thousand oaks: Sage Publications 2018, Vol. 18, (4) : 451-467
Rehn, Malin; Kalman, Hildur
Qualitative Research, Sage Publications 2018, Vol. 18, (6) : 706-721
Sörensson, Erika; Kalman, Hildur
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 20, (2) : 219-230
Andersson, Katarina; Kalman, Hildur
Social and Caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 131-145
Thornquist, Eline; Kalman, Hildur
New philosophies of sex and love: thinking through desire, London: Rowman & Littlefield Publishers 2016 : 257-277
Kalman, Hildur
Building Hospitable Communities for Aging: Challenges and Opportunities, Ottawa, Canada, September 29 - October 1, 2016
Kalman, Hildur
Wagadu: a Journal of Transnational Women's & Gender Studies, State University of New York College at Cortland 2016, Vol. 15 : 63-81
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
WAGADU volume15: Epistemic Injustice in Practice, Bloomington, Indiana, US: Xlibris LLC 2016 : 137-174
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
Active Ageing and Demographic Change: Challenges for social work and social policy, New York: Routledge 2015 : 90-102
Kalman, Hildur; Andersson, Katarina
Västerbottens-Kuriren, (24.11)
Kalman, Hildur
Göteborg: Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten 2014
Kalman, Hildur
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2014, Vol. 17, (3) : 402-414
Kalman, Hildur; Andersson, Katarina
The emotional politics of research collaboration, New York: Routledge 2013 : 1-19
Griffin, Gabriele; Bränström-Öhman, Annelie; Kalman, Hildur
Routledge advances in research methods, 7
The Emotional Politics of Research Collaboration, New York: Routledge 2013 : 40-52
Kalman, Hildur
The Emotional Politics of Research Collaboration, New York: Routledge 2013 : 67-79
Kalman, Hildur
Janus Head, Trivium Publications 2013, Vol. 13, (1) : 97-118
Kalman, Hildur
”Creativity in Human Science Research, Methodology and Theory” The 32nd International Human Science Research Conference, Aalborg University, Denmark, August 13-16 2013
Kalman, Hildur
Kunskap i socialt arbete, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 48-62
Kalman, Hildur
Kunskap i socialt arbete, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 63-77
Kalman, Hildur
International Journal of Social Research Methodology, Vol. 15, (1) : 69-80
Andersson, Katarina; Kalman, Hildur
PhaenEx: Journal of Existential and Phenomenological Theory and Culture, Vol. 7, (2) : 1-27
Kalman, Hildur
Nordic Women in Philosophy, Reykjavik, 7-9 september 2012
Kalman, Hildur
The 10th Nordic Conference in Gender History, Bergen 8-12 augusti 2012
Kalman, Hildur; Andersson, Åsa
Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 39-54
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, (13) : 58-67
Kalman, Hildur; Lundgren, Britta; Öhman, Ann
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012
Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 7-20
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica
At the edge of being: The Aporia of pain, Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press 2012 : 37-46
Kalman, Hildur; Scheman, Naomi
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 55-68
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
International Journal of Humanities and Social Science, Centre for Promoting Ideas 2012, Vol. 2, (7) : 21-33
Snellman, Fredrik; Johansson, Stina; Kalman, Hildur
Att känna sig fram: Känslor i humanistisk genusforskning, Umeå: h:ström Text & Kultur 2011 : 21-44
Kalman, Hildur
Symposium "Emotioner, affekter... och andra intimiteter," anordnat av Nordic Network for Intimacy Research och Challenging Emotions, Umeå 25-26 maj 2011
Kalman, Hildur
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2010 : 29-46
Ahnlund, Petra; Dufåker, Mona; Kalman, Hildur
Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2010 : 47-58
Andersson, Åsa; Kalman, Hildur
Nordic Network for Intimacy Research möte 28 maj 2010, Universitetet i Oslo, Norge
Kalman, Hildur
Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Oslo: Universitetsforlaget AS 2010, Vol. 110, (2) : 183-187
Kalman, Hildur
International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Fort Collins: International Society for Exploring Teaching and Learning 2010, Vol. 22, (2) : 204-208
Kalman, Hildur; Andersson, Åsa