"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-02

Ny bok om Jantelagens aktualitet

NYHET För över åttio år sedan formulerade Aksel Sandemose Jantelagen och i dagarna kommer antologin ”Du ska inte tro att du är något – om Jantelagens aktualitet” med litteraturforskarna Maria Jönsson och Anders Johansson, båda Umeå universitet, som redaktörer.

Varför är vi så upptagna av Jantelagen? Att det har gått över åttio år sedan Aksel Sandemose formulerade Jantelagen hindrar inte att den fortfarande är ett gångbart namn på kollektivismens avigsidor: den svenska avundsjukan, småsintheten, det dåliga självförtroendet och så vidare.

I denna antologi vrider och vänder åtta forskare på vårt förhållande till denna ”lag”. Utifrån litteraturvetenskapliga, filosofiska, medievetenskapliga och etnologiska perspektiv diskuterar de huruvida de återkommande hänvisningarna till Jantelagen i själva verket säger mer om den individualism som utger sig för att vara lagens motsats än om lagen själv. 

Finns det rent av något i Jantelagen att bejaka i en tid när individualismen alltmer framstår som en återvändsgränd och subjektets autonomi blir alltmer diffus?

Redaktörer:

Anders Johansson och Maria Jönsson

Medverkande forskare: 

Linda Berg, Eric Carlsson, Anna Forssberg, Anders E. Johansson, Anders S. Johansson, Maria Jönsson, Jacob Lund, Anders Öhman

Kontakt:

Maria Jönsson, maria.jonsson@umu.se tel. 090-786 55 06 och Anders Johansson, anders.johansson@umu.se

Redaktör: Per Melander