"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-30

Ny bok om modersmålets roll i tider av globalisering

NYHET Boken består av bidrag från forskare i tio olika länder och handlar om det skolämne som en gång kallades modersmålsämnet och sedan benämnts svenskämnet; i internationella sammanhang talar man om L1-undervisning. Bokens redaktörer är Bill Green, Charles Sturt University, Australien och Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Ambitionen med boken är att utifrån ett jämförande historiskt och transnationellt perspektiv försöka förstå hur olika nationers modersmålsämne förhåller sig till dagens politiska verklighet såsom exempelvis globalisering, mångkulturalism och teknologisering.

Kapitlen spänner över olika aspekter av L1 som skolämne: litteratur, språk och läskunnighet, nya medier och digital teknik, betydelsen av historia, en nationell identitet etc.

Boken avslutas med en reflektion över utsikterna för L1-utbildning idag och imorgon, i ett globalt sammanhang och därmed i ett nytt nödvändigt projekt för nationell ombyggnad.

Läs mer på springer.com