Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Per-Olof Erixon

Per-Olof Erixon

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet sedan 2005. Min forskning rör främst skolämnet svenska och dess relation till den nya digitala teknologin. Ett annat forskningsområde rör lärarutbildningen och då särskilt lärarutbildningens forskningsutveckling. Ytterligare ett område rör akademiskt skrivande.

Avslutade forskningsprojekt

Jag har lett tre större forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet under 2000-talet: Genrer i rörelse – estetiska textpraktiker i gymnasieskolan (2003-2005), Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen – bild, musik och svenska under påverkan (2010-2013) och Kampen om texten – om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats (2012-2016).

Pågående forskningsprojekt

För närvarande deltar jag i forskningsprojektet Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism? Det är ett Forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) finansierat av Lärarhögskolan vid Umeå universitet i samverkan mellan forskare och lärarutbildare vid Umeå universitet och Piteå kommun. Projektets forskningssyfte är belysa och analysera praktiknära forskning i möten mellan policy, forskningsbaserade utvecklingsprojekt och läraryrkets praktik. Projektet bygger på ett redan utvecklat samarbete mellan Umeå universitet och Piteå kommun och leds av docent Inger Erixon Arreman, Umeå universitet. Övriga medverkande är Erik Sigurdson (UMU), Stina Westerlund (UMU), Kristina Hansson (UMU/Piteå kommun) och Ulrika Bergmark (Ltu)

Jag har haft flera lednings- och styrelseuppdrag:

Umeå universitet

• Dekan, Humanistisk fakultet, (2011- 2017)

• Föreståndare Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) (2009-2012)

• Redaktör och initiativtagare tidskriften  Education Inquiry (2009-2011)

• Föreståndare den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete, NaPA (2001-2010)

• Redaktör för Tidskrift för lärarutbildning och forskning (2000-2004)

• Forskningssekreterare (2000-2001)

• Prefekt (1995-2000)

• Styrelseledamot Idrottshögskolan (2002-2004)

• Styrelseledamot Genusforskarskolan (2004-2007)

• Styrelseledamot Umeå Centrum för Genusstudier (2008 – 2010)

Externa uppdrag:
Ledamot i HS-rådet, Vetenskapsrådet 2019-2021

Ledamot i styrgruppen Kriterium 2019 -

Styrelseledamot i Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd, PUR (2017-fortfarande)

Redaktionsmedelm  i ForskUL, Forskning om undervisning & lärande,2014 –

Initiativtagare till tilltankesmedjan Humtank, 2013

Styrelseledamot i Nasjonal forskerskole for laererutdanningene (NAFOL), Norge (2009- fortfarande)

Styrelseledamot i Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet (2004-2009)

Redaktionsmedlem i tidskriften L1-Educational Studies in Language and Literature (2001-fortfarande)

Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 109-127
Bergmark, Ulrika; Erixon, Per-Olof
Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 87-108
Hansson, Kristina; Erixon, Per-Olof
Rethinking L1 Education in a Global Era: Understanding the (Post-)National L1 Subjects in New and Difficult Times, Cham: Springer 2020 : 1-16
Erixon, Per-Olof; Green, Bill
Rethinking L1 Education in a Global Era: Understanding the (Post-)National L1 Subjects in New and Difficult Times., Cham: Springer Nature 2020 : 259-285
Erixon, Per-Olof; Green, Bill
Rethinking L1 Education in a Global Era: Understanding the (Post-)National L1 Subjects in New and Difficult Times, Cham: Springer 2020 : 133-156
Erixon, Per-Olof; Löfgren, Maria
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2020, Vol. 19, (4) : 289-309
Hansson, Kristina; Erixon, Per-Olof
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 19, (6) : 587-608
Bergmark, Ulrika; Erixon, Per-Olof
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2019, Vol. 63, (6) : 968-983
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2018, Vol. 62, (6) : 865-883
Erixon, Per-Olof
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2018, Vol. 27, (3) : 7-33
Erixon, Per-Olof; Löfgren, Maria
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildnignen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 155-170
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 19-29
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Linguistics and Education, Elsevier 2017, Vol. 37 : 52-62
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 165-188
Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (4) : 337-357
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Lund: Studentlitteratur AB 2017
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 15-18
Erixon, Per-Olof; Josephson, Olle
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 79-96
Inger, Erixon Arreman; Erixon, Per-Olof
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2016, Vol. 15, (2) : 236-259
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof; Rehn, Karl-Gunnar
Scandinavian Journal of Educational Research, London: Routledge 2016, Vol. 60, (3) : 337-358
Erixon, Per-Olof
L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 15 : 1-89
Elf, Nikolaj; Hanghøj, Torkil; Skaar, Hårvard; et al.
Education Inquiry, Vol. 6, (3) : 309-332
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 17-34
Erixon, Per-Olof
Skolämnen i digital förändring.: En medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 225-250
Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Umeå: Umeå University 2014, Vol. 5, (2) : 171-194
Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Umeå: Umeå University 2014, Vol. 5, (2) : 167-170
Erixon, Per-Olof
Journal of Northern Studies, Umeå: 2014, Vol. 8, (2) : 7-9
Erixon, Per-Olof
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur 2014 : 273-280
Marner, Anders; Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; et al.
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 75-89
Erixon, Per-Olof
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma 2013 : 217-221
Erixon, Per-Olof
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
Att läsa och skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000, Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 179-195
Erixon, Per-Olof
Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012, Stockholm: Svensklärarföreningen 2012 : 178-193
Erixon, Per-Olof
Nordisk modersmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag, Oslo: Novus Forlag 2012 : 224-259
Erixon, Per-Olof
European Educational Research Journal (online), Symposium Journals 2012, Vol. 11, (2) : 255-273
Erixon, Per-Olof; Marner, Anders; Scheid, Manfred; et al.
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (2) : 221-238
Erixon, Per-Olof
Proceedings of the Media Ecology Association: Volume 12, 12th Annual Convention, Edmonton, Alberta, Canada, June 23 - 26, 2011, Media Ecology Association 2011 : 11-23
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010, Vol. 1, (2) : 69-73
Erixon, Per-Olof
Education inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010, Vol. 1, (3) : 137-142
Erixon, Per-Olof
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2010, Vol. 40, (3-4) : 153-163
Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2010, Vol. 1, (4) : 259-268
Erixon, Per-Olof
Journal of Social Science Education, Bielefeld, Germany: Bielefeld University 2010, Vol. 9, (3) : 15-25
Erixon, Per-Olof
Lärande och bildning i en globaliserad tid, Lund: Studentlitteratur 2010 : 129-144
Erixon, Per-Olof
Computers and education, Elsevier Ltd 2010, Vol. 54, (4) : 1212-1221
Erixon, Per-Olof
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, 12
European Educational Research Journal (online), Vol. 7, (4) : 554-562
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof