"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per-Olof Erixon

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Internationalization of the doctoral experience: models, opportunities and outcomes, Routledge 2024 : 66-75
Erixon, Per-Olof; Smith, Kari; Rönnqvist, Carina; et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, International Association for Research (ARLE) in L1-Education 2024, Vol. 24, (2)
Löfgren, Maria; Erixon, Per-Olof
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå University 2023 : 105-113
Erixon, Per-Olof
Arts education policy review
Erixon, Per-Olof Arne; Wikberg, Stina
Journal of Further and Higher Education, Routledge 2023, Vol. 47, (3) : 311-323
Erixon, Per-Olof; Hansson, Kristina
L1-Educational Studies in Language and Literature, International Association for Research in L1 Education (ARLE) 2022, Vol. 22, (1)
Löfgren, Maria; Erixon, Per-Olof
Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 109-127
Bergmark, Ulrika; Erixon, Per-Olof
Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 87-108
Hansson, Kristina; Erixon, Per-Olof
Rethinking L1 Education in a Global Era: Understanding the (Post-)National L1 Subjects in New and Difficult Times, Cham: Springer 2020 : 1-16
Erixon, Per-Olof; Green, Bill
Rethinking L1 Education in a Global Era: Understanding the (Post-)National L1 Subjects in New and Difficult Times., Cham: Springer Nature 2020 : 259-285
Erixon, Per-Olof; Green, Bill
Rethinking L1 Education in a Global Era: Understanding the (Post-)National L1 Subjects in New and Difficult Times, Cham: Springer 2020 : 133-156
Erixon, Per-Olof; Löfgren, Maria
European Educational Research Journal, Sage Publications 2020, Vol. 19, (4) : 289-309
Hansson, Kristina; Erixon, Per-Olof
European Educational Research Journal, Sage Publications 2019, Vol. 19, (6) : 587-608
Bergmark, Ulrika; Erixon, Per-Olof
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2019, Vol. 63, (6) : 968-983
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2018, Vol. 62, (6) : 865-883
Erixon, Per-Olof
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2018, Vol. 27, (3) : 7-33
Erixon, Per-Olof; Löfgren, Maria
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildnignen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 155-170
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 19-29
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Linguistics and Education, Elsevier 2017, Vol. 37 : 52-62
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 165-188
Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (4) : 337-357
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Lund: Studentlitteratur AB 2017
Erixon, Per-Olof; Josephson, Olle
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 15-18
Erixon, Per-Olof; Josephson, Olle
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 79-96
Inger, Erixon Arreman; Erixon, Per-Olof
European Educational Research Journal, Sage Publications 2016, Vol. 15, (2) : 236-259
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof; Rehn, Karl-Gunnar
Scandinavian Journal of Educational Research, London: Routledge 2016, Vol. 60, (3) : 337-358
Erixon, Per-Olof
L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 15 : 1-89
Elf, Nikolaj; Hanghøj, Torkil; Skaar, Hårvard; et al.
Education Inquiry, Vol. 6, (3) : 309-332
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Umeå: Umeå University 2014, Vol. 5, (2) : 171-194
Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Umeå: Umeå University 2014, Vol. 5, (2) : 167-170
Erixon, Per-Olof
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 17-34
Erixon, Per-Olof
Skolämnen i digital förändring.: En medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 225-250
Erixon, Per-Olof
Lund: Studentlitteratur AB 2014
Erixon, Per-Olof
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University 2014, Vol. 8, (2) : 7-9
Erixon, Per-Olof
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur 2014 : 273-280
Marner, Anders; Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; et al.
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 75-89
Erixon, Per-Olof
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma 2013 : 217-221
Erixon, Per-Olof
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
Nordisk modersmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag, Oslo: Novus Forlag 2012 : 224-259
Erixon, Per-Olof
Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012, Stockholm: Svensklärarföreningen 2012 : 178-193
Erixon, Per-Olof
Att läsa och skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000, Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 179-195
Erixon, Per-Olof
European Educational Research Journal, Symposium Journals 2012, Vol. 11, (2) : 255-273
Erixon, Per-Olof; Marner, Anders; Scheid, Manfred; et al.
Education Inquiry, Routledge 2011, Vol. 2, (1) : 1-5
Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (2) : 221-238
Erixon, Per-Olof
Proceedings of the Media Ecology Association: Volume 12, 12th Annual Convention, Edmonton, Alberta, Canada, June 23 - 26, 2011, Media Ecology Association 2011 : 11-23
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan