Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Per-Olof Erixon

Per-Olof Erixon

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet sedan 2005. Min forskning rör främst skolämnet svenska och dess relation till den nya digitala teknologin. Ett annat forskningsområde rör lärarutbildningen och då särskilt lärarutbildningens forskningsutveckling. Ytterligare ett område rör akademiskt skrivande.

Avslutade forskningsprojekt

Jag har lett tre större forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet under 2000-talet: Genrer i rörelse – estetiska textpraktiker i gymnasieskolan (2003-2005), Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen – bild, musik och svenska under påverkan (2010-2013) och Kampen om texten – om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats (2012-2016).

Pågående forskningsprojekt

För närvarande deltar jag i forskningsprojektet Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism? Det är ett Forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) finansierat av Lärarhögskolan vid Umeå universitet i samverkan mellan forskare och lärarutbildare vid Umeå universitet och Piteå kommun. Projektets forskningssyfte är belysa och analysera praktiknära forskning i möten mellan policy, forskningsbaserade utvecklingsprojekt och läraryrkets praktik. Projektet bygger på ett redan utvecklat samarbete mellan Umeå universitet och Piteå kommun och leds av docent Inger Erixon Arreman, Umeå universitet. Övriga medverkande är Erik Sigurdson (UMU), Stina Westerlund (UMU), Kristina Hansson (UMU/Piteå kommun) och Ulrika Bergmark (Ltu)

Jag har haft flera lednings- och styrelseuppdrag:

Umeå universitet

• Dekan, Humanistisk fakultet, (2011- 2017)

• Föreståndare Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) (2009-2012)

• Redaktör och initiativtagare tidskriften  Education Inquiry (2009-2011)

• Föreståndare den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete, NaPA (2001-2010)

• Redaktör för Tidskrift för lärarutbildning och forskning (2000-2004)

• Forskningssekreterare (2000-2001)

• Prefekt (1995-2000)

• Styrelseledamot Idrottshögskolan (2002-2004)

• Styrelseledamot Genusforskarskolan (2004-2007)

• Styrelseledamot Umeå Centrum för Genusstudier (2008 – 2010)

Externa uppdrag:
Ledamot i HS-rådet, Vetenskapsrådet 2019-2021

Ledamot i styrgruppen Kriterium 2019 -

Styrelseledamot i Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd, PUR (2017-fortfarande)

Redaktionsmedelm  i ForskUL, Forskning om undervisning & lärande,2014 –

Initiativtagare till tilltankesmedjan Humtank, 2013

Styrelseledamot i Nasjonal forskerskole for laererutdanningene (NAFOL), Norge (2009- fortfarande)

Styrelseledamot i Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet (2004-2009)

Redaktionsmedlem i tidskriften L1-Educational Studies in Language and Literature (2001-fortfarande)

2020
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2020, Vol. 19, (4) : 289-309
Hansson, Kristina; Erixon, Per-Olof
2019
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019 : 1-22
Bergmark, Ulrika; Erixon, Per-Olof
2019
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2019, Vol. 63, (6) : 968-983
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
2018
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2018, Vol. 62, (6) : 865-883
Erixon, Per-Olof
2018
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2018, Vol. 27, (3) : 7-34
Erixon, Per-Olof; Löfgren, Maria
2017
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildnignen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 155-170
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
2017
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 19-29
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
2017
Linguistics and Education, Elsevier 2017, Vol. 37 : 52-62
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
2017
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 165-188
Erixon, Per-Olof
2017
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (4) : 337-357
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
2017
Lund: Studentlitteratur AB 2017
2017
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 15-18
Erixon, Per-Olof; Josephson, Olle
2017
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 79-96
Inger, Erixon Arreman; Erixon, Per-Olof
2016
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2016, Vol. 15, (2) : 236-259
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof; Rehn, Karl-Gunnar
2016
Scandinavian Journal of Educational Research, London: Routledge 2016, Vol. 60, (3) : 337-358
Erixon, Per-Olof
2015
L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 15 : 1-89
Elf, Nikolaj; Hanghøj, Torkil; Skaar, Hårvard; et al.
2015
Education Inquiry, Vol. 6, (3) : 309-332
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
2014
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 17-34
Erixon, Per-Olof
2014
Skolämnen i digital förändring.: En medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 225-250
Erixon, Per-Olof
2014
Education Inquiry, Umeå: Umeå University 2014, Vol. 5, (2) : 171-194
Erixon, Per-Olof
2014
Education Inquiry, Umeå: Umeå University 2014, Vol. 5, (2) : 167-170
Erixon, Per-Olof
2014
Journal of Northern Studies, Umeå: 2014, Vol. 8, (2) : 7-9
Erixon, Per-Olof
2014
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur 2014 : 273-280
Marner, Anders; Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; et al.
2013
Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2013 : 75-89
Erixon, Per-Olof
2013
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma 2013 : 217-221
Erixon, Per-Olof
2013
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
2013
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
2012
Att läsa och skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000, Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 179-195
Erixon, Per-Olof
2012
Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012, Stockholm: Svensklärarföreningen 2012 : 178-193
Erixon, Per-Olof
2012
Nordisk modersmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag, Oslo: Novus Forlag 2012 : 224-259
Erixon, Per-Olof
2012
European Educational Research Journal (online), Symposium Journals 2012, Vol. 11, (2) : 255-273
Erixon, Per-Olof; Marner, Anders; Scheid, Manfred; et al.
2011
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (2) : 221-238
Erixon, Per-Olof
2011
Proceedings of the Media Ecology Association: Volume 12, 12th Annual Convention, Edmonton, Alberta, Canada, June 23 - 26, 2011, Media Ecology Association 2011 : 11-23
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan
2010
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010, Vol. 1, (2) : 69-73
Erixon, Per-Olof
2010
Education inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010, Vol. 1, (3) : 137-142
Erixon, Per-Olof
2010
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2010, Vol. 40, (3-4) : 153-163
Erixon, Per-Olof
2010
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2010, Vol. 1, (4) : 259-268
Erixon, Per-Olof
2010
Journal of Social Science Education, Bielefeld, Germany: Bielefeld University 2010, Vol. 9, (3) : 15-25
Erixon, Per-Olof
2010
Lärande och bildning i en globaliserad tid, Lund: Studentlitteratur 2010 : 129-144
Erixon, Per-Olof
2010
Computers and education, Elsevier Ltd 2010, Vol. 54, (4) : 1212-1221
Erixon, Per-Olof
2008
European Educational Research Journal (online), Vol. 7, (4) : 554-562
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
2008
Paedagogica historica, Gent: Informa UK Limited 2008, Vol. 44, (1-2) : 1-5
Lindmark, Daniel; Erixon, Per-Olof
2008
Paedagogica Historica, Vol. 44, No. 1-2
2007
Perspektiv på praktik.: Svenska i klassrummet, Bokförlaget Natur och Kultur 2007 : 35-48
Elmfeldt, Johan; Erixon, Per-Olof
2007
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2007
Elmfeldt, Johan; Erixon, Per-Olof
2007
Prispevki k posodobitvi pedagoskih studisjskih programov II, Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2007 : 91-115
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
2007
L1 – Educational Studies in Language and Literature, Vol. 7, (4) : 7-21
Erixon, Per-Olof
2007
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, (1) : 47-56
Erixon, Per-Olof