"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-27

Ny bok om socialt arbete i skolan

NYHET Socialt arbete utgör grunden för socionomens verksamhet i skolan – ett arbete som utförs i en perifer position i förhållande till skolorganisationens kärnverksamhet. Skolkuratorns professionsutötvning och det sociala arbetets förutsättningar är därmed av stor vikt. I den här boken diskuteras och förmedlas kunskap om villkor, innehåll och utmaningar i den skolkurativa praktiken, vars grundläggande uppdrag är att företräda och bistå elever.

Text: Ellinor Gustafsson

I Socialt arbete i skolan ger yrkesverksamma praktiker och forskare grundläggande och fördjupande, konkreta och initierade beskrivningar av socialt arbete i skolan. Författarna beskriver historiskt hur arbetet har sett ut och med utgångspunkt i aktuell forskning diskuteras även hur framtidens uppdrag kan stärkas och utvecklas.

Boken riktar sig i första hand till studerande vid socionomprogram och andra professionsutbildningar inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området. Författarna behandlar aspekter av socialt arbete i skolan som tidigare inte har publicerats i den här formen och boken kan därför läsas även av yrkesverksamma skolkuratorer och annan personal i människobehandlande organisationer. Den kan även vara intressant för beslutsfattare och forskare.

Redaktörer för boken är universitetslektor Cristine Isaksson, professor Björn Blom och professor emeritus Lennart Nygren vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Andra medverkande vid Umeå universitet är Inger Ekman, Jan Hjelte och Karina Nygren vid Institutionen för socialt arbete, samt Anna Larsson vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Övriga skribenter är framstående forskare och erfarna praktiker från ett antal verksamheter och lärosäten i Sverige.