Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-15

Ny bok om teori för socialt arbete

NYHET Socialt arbete har funnits som akademisk disciplin i Sverige sedan 1979, ändå har det knappt skett någon teoriutveckling inom ämnet. Professorerna Björn Blom och Stefan Morén vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, har skrivit en bok som innehåller teori för socialt arbete som de utvecklat under flera års forskning tillsammans med socialarbetare.

– Det är mycket ovanligt av flera anledningar: även globalt sett sker en blygsam teoriutveckling i ämnet socialt arbete, teorier importeras oftast från andra samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen, och de teorier som används i socialt arbete kommer vanligen från USA och Storbritannien, säger Björn Blom en av författarna och professor vid institutionen för socialt arbete.

I boken presenteras teori som syftar till att både beskriva och förklara hur socialt arbete fungerar. Björn Blom berättar att det är det den första svenska boken i sitt slag som presenterar teori utvecklad specifikt ur och för det sociala arbetets praktik.

En förklarande teori

Enligt Stefan Morén är en av grundfrågorna hur kan man förklara hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av socialarbetares och klienters insatser under vissa kontextuella villkor.

– Teorin går under benämningen KAIMeR, som innebär att den systematiskt och sammanhållet beaktar kontext, aktörer, insatser, mekanismer och resultat. Ett centralt inslag är begreppet generativa mekanismer, som kan hjälpa till att analysera krafter eller orsaker som får något att hända i socialt arbete. 

Boken innehåller flera teorier

I boken beskriver vi också en domänteori som förklarar hur socialarbetares arbete påverkas av politik, förvaltning och institutionella förhållanden i samhället.

– Förutom studenter och forskare så hoppas vi att chefer och socialarbetare verksamma inom det sociala arbetets olika områden ska ha nytta av boken, säger Björn Blom och Stefan Morén.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Blom, institutionen för socialt arbete, Umeå universitetTelefon: 090-786 93 46
E-post: bjorn.blom@umu.se