"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-25

Ny bok: (O)tryggt? Makt, plats och motstånd

NYHET Forskarna bakom forskningsprojektet "Rädsla och trygghet i ord och handling", finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, har publicerat en ny bok.

Text: Elin Andersson

Under de senaste åren har frågor om trygghet tagit allt mer plats i det offentliga samtalet. Det kan handla om att otryggheten breder ut sig, att den måste bekämpas och att vi måste kunna vara trygga på gator och torg. Vissa grupper pekas ut som mer otrygga medan andra blir de som står för otryggheten. Vid en närmare granskning blir det dock tydligt att trygghet är mer komplicerat än så. Att det som är tryggt för vissa kan vara otryggt för andra. Att talet om trygghet kan betyda både hårdare straff och en längtan efter ett eget hem.

Boken består av två delar som tillsammans tar sig an (o)trygghet från olika perspektiv samhälleliga föreställningar, politiska förändringar och ambitioner att arbeta för förändring. Författarna har sin hemvist i olika akademiska discipliner som etnologi, folkhälsovetenskap, genusvetenskap, konstvetenskap, kulturgeografi, socialt arbete, statsvetenskap och urbana studier och ger därmed en mångfacetterad bild av vad (o)trygghet betyder i dagens Sverige.

Kontaktinformation

Malin Rönnblom
Gästprofessor
E-post
E-post
Linda Sandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 40
Ida Linander
Forskare (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 21