"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rädsla och trygghet i ord och handling

Forskningsprojekt Trygghet är en fråga som allt fler kommuner adresserar i sin planering av offentliga miljöer. Trygghet har även kommit att bli en del av hur ett gott samhälle definieras.

Trygga offentliga miljöer motverkar exkludering och ger förutsättningar för att skapa ett samhälle där alla känner sig inkluderade. Trygghet anses göra en kommun mer tillgänglig och attraktiv. Samtidigt ser vi att trygghetsfrågan är komplex och svår att avgränsa, att arbetet med att främja trygghet sker i många olika sammanhang och på många olika sätt. Vi ser också att trygghetsfrågan sällan politiseras i betydelsen att arbetet med trygghet artikulerar samhälleliga maktrelationer. Det finns en tendens att arbetet med trygghet ska göra allt bättre för alla utan att något mer grundläggande behöver ändras. Frågor om homofobi, rasism och sexism artikuleras sällan som problem som ett trygghetsarbete bör adressera. En annan dold dimension är hur de alltmer nära relationerna mellan offentlig verksamhet och privata marknadsintressen sätter dagordningen för kommuners arbete med trygghet.

Projektansvarig

Malin Rönnblom
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2018-12-31

Finansiering

Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap, Kulturgeografi, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

I forskningsprojektet Rädsla och trygghet i ord och handling är vi intresserade av att studera relationen mellan talet om trygghet och rädsla i offentliga miljöer och det arbete med trygghetsfrågor som genomförs. Här ligger fokus på det vi kallar den analytiska-praktiska paradoxen; att ett övergripande tal i offentlig politik om komplexa samhällsproblem som könade och rasifierade maktrelationer tenderar att försvinna när trygghetsarbetet ska ta praktisk form.

Publikationer

Coe, Anna-Britt and Malin Rönnblom (2018). "Collective Caring: Creating Safety through Interactions between Young Activist Groups and Young Adults in Sweden." Journal of Youth Studies. Published on-line on November 19. DOI 10.1080/13676261.2018.1546384.

Coe, A. 2018. "Practicing Gender and Race in Online Activism to Improve Safe Public Space in Sweden." Sociological Inquiry. Published on-line ahead of print on Feb. 13. DOI 10.1111/soin.12220

Rönnblom, M., & Sandberg, L. (2017). Görandet av den jämställda staden. Projektpolitikens förändringspotential. Statsvetenskaplig tidskrift, 119 (3).

Sandberg, Linda, Brandén, Jennie, Rönnblom, Malin, Coe, Anna-Britt, Hudson, Christine (2017) Rädsla och trygghet i ord och handling, Umeå: Umeå universitet.

Sandberg, L., & Rönnblom, M. (2014). 'I don't think we'll ever be finished with this': Fear and safety in policy and practice. Urban Studies, vol. 52 no. 14 pp. 2664-2679

Sandberg, Linda, and Malin Rönnblom. "Imagining the ideal city, planning the gender-equal city in Umeå, Sweden." Gender, Place & Culture 23, no. 12 (2016): 1750-1762

Senast uppdaterad: 2019-09-18