"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-23

Ny forskarskola fokuserar karriärvägledning

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat 40 miljoner till en ny forskarskola som kommer att ledas från Umeå universitet. Forskarskolan ska förstärka landets lärar- , studie- och yrkesvägledarutbildningar med vetenskaplig kompetens som ska tydliggöra karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete.

Text: Eva Stoianov

Karriärvägarna har blivit mer komplexa och riskfyllda. Detta drabbar i synnerhet individer som saknar gymnasieutbildning, vars föräldrar är lågutbildade, som har en utomnordisk bakgrund och individer med funktionsvariation. Det tar längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden idag än för 30 år sedan.
– Att undervisningen har ett innehåll som inkluderar karriärvägledning har därmed förmodligen aldrig varit så viktigt som idag, särskilt för dem i utsatta positioner. Forskarskolan kommer att ge lärarutbildare en stabil vetenskaplig grund att förbereda lärare och studie- och yrkesvägledare för detta uppdrag, säger Per-Åke Rosvall, forskarskolans ledare.

Forskarskolan kommer även att bidra till det internationella forskningsfältet inom området.
–Forskningsfältet är allmänt litet och en organisering som involverar internationella samarbeten breddar möjligheterna till kunskapsutbyte och därmed möjligheterna att knuffa forskningsfronten framåt.

Samverkan mellan olika ämnen

Tyngdpunkten kommer dock att ligga på svenska förhållanden, men dessa relateras genomgående till nordiska, europeiska och globala förhållanden. Mer specifikt kommer forskarskolan identifiera de forsk­nings­luckor som har direkt bäring på behovet av förbättrat stöd för individers karriär­lä­rande, val och övergångar, men ska också tillgodose behovet av kritisk analys av samhällets strategier och åtgärder i dessa avseenden.
– Vi kommer att sam­verka med forskare från flera områden och ämnen, vilket i sig ger stor potential till kunskaps­tillskott, både teoretiskt, empiriskt och metodologiskt, säger Per-Åke Rosvall.

Forskarskolan anordnas i samarbete mellan Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö universitet och omfattar 9 doktorander.

Namnet på forskarskolan är Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) - Forskarskola inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete.

 

 

För mer information, kontakta: