Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Per-Åke Rosvall

Per-Åke Rosvall

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstads universitet; Göteborgs universitet 2021, Vol. 27, (3) : 45-64
Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; Rosvall, Per-Åke
Gender and Education, Routledge 2021, Vol. 33, (5) : 514-530
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, Stockholm: Stockholm University 2020, Vol. 1, (1) : 38-52
Lundahl, Lisbeth; Linde, Jonna; Lindgren, Joakim; et al.
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 21-34
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke
British Journal of Sociology of Education, Routledge 2020, Vol. 41, (1) : 1-17
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke; et al.
Perspektiv på skolans problem: vad säger forskningen?, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 291-304
Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke
Journal of School Nursing, Sage Publications 2020, Vol. 36, (1) : 61-78
Ragnarsson, Susanne; Myléus, Anna; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Compare, Routledge 2020, Vol. 50, (7) : 1014-1032
Rosvall, Per-Åke
Education Inquiry, Routledge 2020, Vol. 11, (3) : 159-174
Rosvall, Per-Åke
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 93-110
Rosvall, Per-Åke
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 9-20
Rosvall, Per-Åke
Norma, Routledge 2020, Vol. 15, (2) : 111-127
Rosvall, Per-Åke; Blomqvist, Johannes; Nylén, Ebba
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 141-155
Rosvall, Per-Åke; Nylund, Mattias
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (1) : 19-33
Beach, Dennis; Johansson, Monica; Öhrn, Elisabet; et al.
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (3) : 355-375
Eiríksdóttir, Elsa; Rosvall, Per-Åke
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (3) : 335-354
Lappalainen, Sirpa; Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke
NERA 2019: The Nordic Educational Research Association, 6-8 March, Uppsala Sweden
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (3) : 271-277
Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke
Young people's life and schooling in rural areas, Tufnell Press 2019 : 45-64
Rosvall, Per-Åke
Critical Perspectives on Agency and Social Justice in Transitions and Career Development, The International Career Research Conference, Copenhagen, Denmark, October 23-24, 2019
Rosvall, Per-Åke; Carlbaum, Sara
Young people's life and schooling in rural areas, London: Tufnell Press 2019 : 22-44
Rosvall, Per-Åke; Rönnlund, Maria
Educational research (Windsor. Print), Routledge 2019, Vol. 61, (3) : 302-318
Rönnlund, Maria; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Young people’s life and schooling in rural areas, London: Tufnell Press 2019 : 104-120
Rönnlund, Maria; Rosvall, Per-Åke
NERA 2019: Education in a globalized world: Abstract book : 158-159
Rönnlund, Maria; Rosvall, Per-Åke
Resultatdialog 2019, Göteborg, 3-4 december, 2019
Rönnlund, Maria; Rosvall, Per-Åke; Johansson, Monica
The Hungarian Educational Research Journal, Vol. 9, (3) : 388-413
Wozniczka, Anna; Rosvall, Per-Åke
ECER 2018, Bolzano, 3–7 September, 2018, Free University Bolzano: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke; et al.
Journal of Vocational Education and Training, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 70, (1) : 85-106
Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke; Nylund, Mattias
Education Inquiry, Vol. 9, (1) : 97-121
Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke; Eiríksdóttir, Elsa; et al.
Journal of Education and Work, Routledge 2018, Vol. 31, (7-8) : 645-659
Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Journal of Rural Studies, Elsevier 2018, Vol. 60 : 43-51
Rosvall, Per-Åke; Rönnlund, Maria; Johansson, Monica
NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts : 175-175
Rönnlund, Maria; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Journal of Youth Studies, Routledge 2018, Vol. 21, (3) : 360-375
Rönnlund, Maria; Rosvall, Per-Åke; Johansson, Monica
ECER 2018, Bolzano, Italy, 4–7 September 2018
Öhrn, Elisabet; Beach, Dennis; Rönnlund, Maria; et al.
NERA 2017, 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) : Learning and Education, Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017
Eiríksdóttir, Elsa; Rosvall, Per-Åke
Journal of Curriculum Studies, Taylor & Francis 2017, Vol. 49, (2) : 216-234
Hjelmér, Carina; Rosvall, Per-Åke
45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017
Lappalainen, Sirpa; Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (4) : 8-19
Nilsson, Stefan; Rosvall, Per-Åke; Jonsson, Annikki
Journal of education policy, Routledge 2017, Vol. 32, (6) : 788-808
Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 123-136
Rosvall, Per-Åke
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2017, Vol. 16, (4) : 425-439
Rosvall, Per-Åke; Hjelmér, Carina; Lappalainen, Sirpa
Nera 2017, 45th Congress of the Nordic Educational Research Association : Learning and Education, Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017
Rosvall, Per-Åke; Rönnlund, Maria; Johansson, Monica
"Transitions, career learning and career management skills. Multidisciplinary and critical perspectives", Stockholm University, Sweden, October 19-20, 2017
Rosvall, Per-Åke; Sundelin, Åsa
Intercultural Education, Vol. 28, (6) : 523-542
Rosvall, Per-Åke
Nordic Ruralities Conference, University of Akureyri, Akureyri, Iceland, May 22–24, 2016
Johansson, Monica; Rosvall, Per-Åke