"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-27

Ny forskarskola i utbildningshistoria

NYHET Den nya forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK) får medel från Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Umeå, Stockholm och Uppsala.

Text: Sandra Olsson

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 38 miljoner kr till forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK). Huvudsökande är Johannes Westberg från Örebro universitet, och forskarskolan utgör ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Umeå, Stockholm och Uppsala.

För Umeås del innebär forskarskolan framför allt finansiering av två doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Doktorandtjänsterna kommer att utlysas i början av 2020.

Forskarskolans målsättning

Den nya forskarskolan har två mål. Det första är att utveckla lärarutbildares förmåga att med utgångspunkt från aktuella utbildningsfrågor analysera hur historien är direkt involverad i dagens skola.

Forskarskolans andra mål är att ge ett grundläggande bidrag till det internationella utbildningshistoriska forskningsfältet genom att utveckla en ny forskningsinriktning: ”tillämpad utbildningshistoria”.

Båda målen ska uppnås genom att forskarskolan fokuserar på tre teman som är grundläggande för vår förståelse av skolväsendet i en tid präglad av globalisering, intensifierat reformtryck och debatt kring skolans ideologiska innehåll, de är:

  • Skola i debatt och historieskrivning,
  • Skolväsendets och skolreformernas historia, samt
  • Skola i internationellt och transnationellt perspektiv.

Kontakt

För mer information om forskarskolan kontakta Umeås representanter i forskarskolans ledningsgrupp: 
Anna Larsson
Daniel Lindmark