"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-05

Ny forskning kan förbättra optoelektronisk utrustning

NYHET Fysikern Mikhail Modestov har studerat samspelet mellan klassiska och kvantmekaniska aspekter i kvantplasmor. Fredag 9 december försvarar han sin avhandling Fronter och instabiliteter i laserablation, organiska halvledare och kvantmedier.

Mikhail Modestov studerar i sin avhandling ett antal fenomen som synbart verkar skilda åt, men som förenas genom det sett på vilket de kan beskrivas matematiskt. Speciellt har han intresserat sig för växelverkan mellan starka laserpulser och fasta eller gasformiga material, organiska halvledare samt material där egenskaper på nanoskalan är viktiga.

Växande forskningsområde

Det första är ett starkt växande forskningsområde som kan innebära nya tillämpningar inom t ex medicin och energiförsörjning, det andra representerar nya möjligheter att konstruera elektroniska komponenter och belysningssystem och det tredje kan få tillämpningar inom till exempel nya datorbaserade minne- och beräkningsenheter.
Med hjälp av matematiska modeller och datorberäkningar har Modestov visat på en rad nya fenomen i dessa tre olika system och hur instabilitet kan styras och användas för att förbättra optoelektronisk utrustning.

Information om disputationen:

Fredagen den 9 december försvarar Mikhail Modestov, institutionen för fysik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Fronts and instabilities in laser ablation, organic semiconductors and quantum media.Svensk titel: Fronter och instabiliteter i laser ablation, organiska halvledare och kvantmedier. Disputationen äger rum kl. 10:00 i sal MC413, MIT-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor José Tito Mendonça, Instituto Superior Técnico Av. Rovisco Pais, Lissabon, Portugal.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mikhail ModestovTelefon: 073-860 01 30
E-post: mikhail.modestov@physics.umu.se

Läs hela eller delar avhandlingen här:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-49728

Redaktör: Karin Wikman