Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Publicerad: 21 mar, 2017

Ny handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

NYHET Umeå universitet har en handläggningsordning som tydliggör hur universitetet ska arbeta för att ge stöd till studenter med funktionsnedsättning. Nu har handläggningsordningen reviderats.

I den nya handläggningsordningen beskrivs bland annat:

  • vilka stödåtgärder som erbjuds
  • hur studenten ska få tillgång det stöd hen behöver
  • hur ansvaret för stödet är fördelat inom universitetet

Sedan den förra handläggningsordningen gjordes har det skett förändringar i terminologi och lagstiftning inom området. I den nya handläggningsordningen fastslås bland annat att varje institution och program ska ha en kontaktperson för studenter med funktionsnedsättningar.

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning finns på Regelverk – utbildning på grund och avancerad nivå och träder i kraft 1 maj 2017.

Mer information om att studera med funktionsnedsättning finns på www.student.umu.se/funktionsnedsattning

Redaktör: Annica Höglund