"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-30

Ny ledning på Arkitekthögskolan

NYHET En ny ledning har utsetts för Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Cornelia Redeker är institutionens nya prefekt. Sara Thor fortsätter som ställföreträdande prefekt och Katrin Holmqvist-Sten är ny studierektor samt biträdande prefekt.

Text: Erik Persson

Cornelia Redeker är professor arkitektur och sedan september 2023 ny prefekt för Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA). I ledningen ingår också Sara Thor och Katrin Holmqvist-Sten som båda har tidigare erfarenhet från ledningsuppdrag på UMA och andra institutioner vid Umeå universitet.

“Det är en ära och såklart också ett stort ansvar att få ta sig an den här rollen. Jag ser fram emot att utveckla den fantastiska plats UMA redan är”, säger Cornelia.

Cornelia Redeker är arkitekt och samhällsplanerare och kommer ursprungligen från Tyskland. På Arkitekthögskolan har hon undervisat och forskat sedan 2021. Cornelia studerade arkitektur och samhällsplanering vid University of Applied Sciences Cologne i Tyskland och vid Berlage-Institute i Nederländerna. Hennes doktorsavhandling vid TU Delft i Nederländerna fokuserade på översvämningshantering i stadsmiljöer. Parallellt med sina doktorandstudier undervisade hon i stadsplanering och regional planering på TU Munich samt arbetade som konsult i olika internationella samhällsutvecklingsprojekt via hennes egna kontor Cities on Rivers / Cities on Sand. Från och med 2012 arbetare Cornelia som lektor I arkitektur och stadsplanering vid German University i Kairo, Egypten.

De norra delarna av Sverige genomgår just nu en tredje industriell omvälvning och det sker på en omfattande skala. Som den enda arkitekthögskolan i regionen vill vi utveckla nya sätt att bygga och leva tillsammans som svarar mot vår tids globala utmaningar

På UMA har Cornelia utvecklat forsknings- och utbildningslaboratoriet Designing Cycles at 64° tillsammans med Sara Thor. Laboratoriet undersöker hur byggnader och deras invånare kan gå från att vara konsumenter till att också vara producenter genom integrerade modeller och prototyper för lokal matproduktion liksom vatten- och energisystem, specifikt anpassade den typ av subarktiska klimatförhållanden som råder i Umeå.

“Den byggda miljön har en stor inneboende kapacitet att vända våra negativa ekologiska fotspår till något positivt. Genom Arkitekthögskolans framväxande forskarmiljö vill jag se hur vi kan bidra till utvecklingen av sådana tydligt effektfulla lösningar exempelvis genom retrofitting, multifunktionalitet och återbruk”, förklarar Cornelia Redeker rörande hennes visioner för institutionens utveckling under hennes ledarskap.

“De norra delarna av Sverige genomgår just nu en tredje industriell omvälvning och det sker på en omfattande skala. Som den enda arkitekthögskolan i regionen vill vi utveckla nya sätt att bygga och leva tillsammans som svarar mot vår tids globala utmaningar: klimatförändringarna, urbaniseringen, varufieringen av bostäder och frågor som rör geografisk undanträngning. Min åsikt är att vi kan påskynda vår förmåga att svara mot detta genom att stärka banden mellan våra utbildningar, som till stor del är projektbaserade, och forskningen. Jag tror att UMA är i en stark position att göra detta”, utvecklar Cornelia.

Katrin Holmqvist-Sten är ny i rollerna som studierektor och biträdande prefekt. Hon har en bakgrund inom konsthistoria och konstteori och har tidigare haft flera roller på Arkitekthögskolan. Mellan 2017 och 2021 var hon prefekt på Konsthögskolan. Hennes nuvarande forskning fokuserar på rumslig infrastruktur för kulturella ändamål I allmänhet och på kulturhus samt deras roll i stadsmiljöer i norra Sverige i synnerhet.

UMA är ren väldigt speciell gemenskap bestående av akademiker, administratörer, tekniker och studenter som arbetar tillsammans på ett väldigt samarbetsinriktat sätt. Sammansättningen bland lärare och forskare är extremt internationell. Tillsammans skapar detta en väldigt berikande miljö

Sara Thor fortsätter i rollen som ställföreträdande prefekt som hon haft sedan 2019, men har utsetts ett särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. Sara har undervisat på UMA de senaste åtta åren och är för närvarande också del av forskningsprojektet Designing Cycles at 64° med Cornelia Redeker.

I den nya ledningen ingår också Maria Luna Nobile med ansvar för forskningsfrågor, Daniel Movilla Vega som ansvarig för forskarutbildningen och Sangram Shirke som programansvarig.

Om Arkitekthögskolan

Arkitekthögskolan (UMA) är en institution inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Skolan är placerad i en egen byggnad på Konstnärligt campus med Designhögskolan, Konsthögskolan och Bildmuseet som grannar. Cirka 45 anställda och omkring 300 heltidsstudenter arbetar och studerar på UMA.