"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-30

Ny mjukvara för att lösa egenvärdesproblem

NYHET Forskare vid Umeå universitet har släppt det nya biblioteket StarNEig för att lösa icke-symmetriska standarder och egenvärdesproblem.

Text: Mikael Hansson

StarNEig är ett modernt task-baserat mjukvarubibliotek som gäller både små arbetsstationer och stora superdatorer. 

Den använder ett specialiserat system för att koordinera alla tillgängliga processorer och GPU-acceleratorer. Detta leder till bättre resursutnyttjande jämfört med äldre tekniker.

StarNEig har utvecklats vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet som en del av NLAFET-projektet. Projektet har fått medel från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Stöd har också erhållits från eSSENCE, ett samarbetsprogram för e-vetenskap som finansieras av den svenska regeringen via Vetenskapsrådet.

Huvudbidragen har gjorts av Mirko Myllykoski, Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen, Angelika Beatrix Schwarz och Lars Karlsson. Bo Kågström har varit projektkoordinator och vetenskaplig chef för hela NLAFET-projektet. StarNEig är öppen källkodsprogramvara och fritt tillgängligt.

Ladda ner och läs mer om StarNEig

Myllykoski och Mikkelsen ansöker för närvarande om finansiering från Vetenskapsrådet för att främja utvecklingen av algoritmerna och programvaran som ingår i StarNEig.

Läs mer om StarNEig på den engelska versionen av artikeln

För mer information, kontakta: