"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-06

Ny ordförande vald för det internationella nätverket TropEd

NYHET Marie Lindkvist, Lektor/Docent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa har blivit vald till nästa års president/ordförande för det internationella nätverket tropEd som arbetar med högre utbildning i internationell/global hälsa.

Marie Lindkvist hoppas att ordförandeskapet ska bidra till att Institutionen för epidemiologi och global hälsa får ännu större samarbetsmöjligheter med ledande europeiska utbildningsinstitutioner samt även nya utbildningssamarbeten med institutioner från Asien, Afrika och Latinamerika.

”Vi planerar att utöka antalet kurser som är ackrediterade av tropEd och vi får möjlighet att bidra till nätverkets utveckling vilket förhoppningsvis kommer att gynna både institutionen samt även Umeå universitet i stort” säger Marie Lindkvist.

Beskrivning av tropEd

tropEd är ett nätverk av institutioner för högre utbildning inom internationell/global hälsa. Det är en sammanslutning av ≈30 medlemsinstitutioner från ≈ 20 länder som samarbetar för att ge utbildning i global hälsa. tropEd ger möjligheter till masterutbildning som bidrar till en hållbar utveckling och fokuserar på att förbättra hälsosystem för missgynnade befolkningar. Tillvägagångssättet är baserat på studenters och lärares rörlighet, utbyte av erfarenheter inom olika discipliner och upprättandet av en gemensam standard för utbildning. Utbildning ackrediterad av tropEd kännetecknas av en unik synergi av erfarenhet och expertis hos ledande europeiska institutioner och institutioner från Asien, Afrika och Latinamerika.

Begreppet partnerskap mellan institutioner är centralt för tropEd. För närvarande har det inledande europeiska partnerskapet gradvis utvidgats till att omfatta ytterligare partners i Afrika, Asien och Latinamerika. Masterutbildning är tropEds’ huvudfokus, som syftar till att bidra till kapacitetsuppbyggnad genom hållbar utveckling av mänskliga resurser, särskilt i länder med låg inkomst, genom att främja kompetens inom utbildning och utbildning. Viktiga funktioner inkluderar utbyte av lärare, studenter, kunskap, färdigheter och uppmuntran till tvärvetenskapliga strategier.

tropEd-ackreditering är ett uttalande om kvalitet inom utbildning och utbildning eftersom alla kurser är föremål för extern kvalitetskontroll. tropEd strävar efter att bidra till en hållbar utveckling av mänskliga resurser, särskilt i låg- och medelinkomstländer genom att:

• Främja kompetens inom utbildning och utbildning;

• Underlätta utbyte av kunskap och färdigheter;

• Uppmuntra tvärvetenskapliga strategier;

• Främja rörlighet och utbyte av lärare och studenter.

För mer information kontakta:

Marie Lindkvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 04