"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-23

Ny överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek

NYHET Mikael Sjögren, i dag kanslichef vid Umeå School of Education, blir ny överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek – det största vetenskapliga biblioteket i Norrland. Han börjar sin nya befattning den 1 september.

– Mikael Sjögren har en bred erfarenhet av ledarskap, ett stort kontaktnät och dessutom har han under lång tid arbetat som lärare och forskare. Han har därmed en mycket bra kombination av kunskap och erfarenheter för att framgångsrikt kunna leda arbetet vid vårt universitetsbibliotek. Jag ser mycket fram emot samarbetet för den fortsatta utvecklingen av biblioteket, vilket förstås är av central betydelse för hela universitetets utveckling, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Mikael Sjögren är ett bekant ansikte vid Umeå universitet, där han arbetat i 20 år.
– Arbetet som överbibliotekarie kommer att bli en stimulerande utmaning som jag verkligen ser fram emot. Universitetsbiblioteket är inne i en spännande tid. Det händer mycket inom den digitala utvecklingen samtidigt som biblioteket också arbetar med att skapa kreativa arbetsmiljöer och mötesplatser, säger Mikael Sjögren.

Han började sitt arbete som kanslichef vid Umeå School of Education i augusti 2010. Dessförinnan var han under två år föreståndare för Umeå universitets polisutbildning och mellan 2006 och 2008 var han utbildningsledare vid universitetets humanistiska fakultet. Under sin tid som forskare och lärare arbetade han först vid institutionen för historiska studier och därefter vid institutionen för socialt arbete, där han även var verksam som studierektor. Han disputerade i historia 1997 med en avhandling om fattigvård. Internationalisering är något som ligger Mikael Sjögren varmt om hjärtat. Det är ett engagemang som han också vill vidareutveckla i sin nya roll som överbibliotekarie.

– Mikael Sjögren föreslogs som ny överbibliotekarie av en enhällig rekryteringsgrupp, säger gruppens ordförande tillika universitetsdirektör Lars Lustig, som också vill välkomna Mikael som ny överbibliotekarie och inte minst också passa på att rikta ett varmt tack till Gunni Öberg, som sedan förra året varit tillförordnad överbibliotekarie.

– Jag vill också ta tillfället i akt och stort tacka Gunni Öberg för ett utomordentligt bra ledarskap och utvecklingsarbete vid biblioteket, avslutar Lena Gustafsson.

Umeå universitetsbibliotek

Umeå universitetsbibliotek består av fyra enheter: Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket, UB Örnsköldsvik och Forskningsarkivet. Dagligen besöker 4000 personer biblioteken som innehåller 1,5 miljoner böcker och 20 000 tidskrifter. I bibliotekens ljusa och inbjudande lokaler finns 1800 läsplatser, grupprum och datorlabb. På Universitetsbiblioteket finns även Studieverkstaden för framgångsrika studier. E-books on demand är en europeisk tjänst som Umeå universitetsbibliotek är först i Sverige med. Syftet är att digitalisera äldre litteratur.
www.ub.umu.se

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mikael Sjögren
Telefon: 070-582 65 66

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet
Telefon: 073-079 42 91

Redaktör: Karin Wikman