"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-16

Ny portal till forskningsdata om Covid-19

NYHET SciLifeLab och Vetenskapsrådet koordinerar en ny portal för forskningsdata om Covid-19. Portalen ska underlätta för forskare att dela och få tillgång till data om viruset.

Portalen, som heter Covid-19 Data Portal Sweden, är tätt kopplad till den europeiska dataportalen Covid-19 Data Portal. På europeisk nivå drivs arbetet framåt med stöd av Europeiska kommissionen. Vetenskapsrådet ansvarar för samordningen gentemot EU.

Arbetet med att underlätta åtkomst till Covid-data syftar till att ge forskningen om viruset bästa möjliga förutsättningar, så att kunskapsutvecklingen och utvecklingen av motåtgärder skyndas på.

- Utvecklingen kring coronapandemin visar med all önskvärd tydlighet på betydelsen av öppen och transparent forskning. Genom att dela data med forskare över hela världen ökar vi forskningstakten, möjliggör mer omfattande studier, och gör det möjligt för vem som helst att ta del av den forskning som bedrivs, granska metoder och försöka reproducera resultat, säger Johan Rung, chef för SciLifeLabs datacenter, i det pressmeddelande som publicerades i samband med släppet av portalen (se länk nedan).

Du som är forskare inom Life Sciences och har frågor kring hur du på bästa sätt kan hantera och dela forskningsdata har möjlighet att kontakta SciLifeLab för rådgivning, antingen via deras Data Centre eller via bioinformatikplattformen NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden). Du har även tillgång till SND:s domänspecialister.

- Det är bra att deponera rådata inom life sciences hos EBI (European Bioinformatics Institute) som har datatypsspecifika arkiv och är ett internationellt centrum för life science-data. Det är ett sätt att försäkra sig om att rådata finns tillgängligt i ett internationellt arkiv och synligt för forskare från hela världen. Vi på SciLifeLab har starka kopplingar dit, till exempel genom Covid-19-portalen, och kan gärna hjälpa till, tipsar Rung.

- Det går utmärkt att använda ett DOI från EBI om man publicerar en databeskrivning i SNDs katalog, kompletterar Thomas Kieselbach, universitetets samordnare i forskningsdatafrågor. En DOI är en permanent identifikator som länkar till en resurs även om resursen till exempel byter webbadress.

Covid-19 Data portal Sweden hittar du som länk nedan, samt i bibliotekets databaslista.

Pressmeddelande: "Ny nationell portal tillgängliggör forskningsdata om covid-19" (VR)