"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-03

Ny professor: Ann-Kristin Bergström studerar energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar

NYHET Ann-Kristin Bergström forskar om hur miljö- och klimatförändringar påverkar lågproduktiva sjöars biogeokemi och vilka effekter dessa förändringar har på deras produktivitet och funktion i landskapet.

Ann-Kristin Bergström, professor i akvatisk biogeokemi med inriktning mot energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar. Foto: Anders Jonsson

En stor del av hennes forskning berör effekter av förändrad tillförsel av organiskt material och näring på näringsbegränsning, tillväxt och kvalitet av växt- och djurplankton, samt energi- och näringsflöden inom födovävar i sjöar från plankton upp till fisk. Förändringar som orsakas av förändrat atmosfäriskt kvävenedfall, klimat och markanvändning med direkta effekter på sjöars biogeokemi. En annan del berör hur dessa förändringar påverkar produktion och emission av växthusgaser från sjöar.

Studier inkluderar nordliga lågproduktiva boreala och arktiska sjöar och bygger på jämförande studier längs klimat- och kvävenedfallsgradienter samt experimentella studier i olika skala från mindre laborations- till helskaliga sjöexperiment där näringstillgång och olika klimatrelaterade faktorer manipuleras.

Biografi

Ann-Kristin Bergström föddes 1968 i Falköping och växte upp i Härnösand. Hon har studerat och disputerat (2000) vid Umeå universitet inom ämnet naturgeografi. Därefter arbetade hon som biträdande lektor och forskarassistent vid Umeå universitet. Bergström blev docent 2007 och erhöll 2011 tjänst som universitetslektor i naturgeografi. Hon har tilldelats Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare (2006) och Umeå universitets Young Researchers Award (2011). Hon är sedan 2016 ansvarig för mastersprogrammet i geovetenskap. Från 1 februari 2018 är Ann-Kristin Bergström professor vid Umeå universitet.

Redaktör: Ingrid Söderbergh