"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-07

Ny professor: Teresa Frisan jagar ovanliga bakteriella toxiner

NYHET Toxiner är kraftfulla ”molekylära giftvapen” hos sjukdomsframkallande bakterier. De kan slå ut olika nyckelfunktioner i våra celler. Fram till i dag har man inte identifierat några toxiner som attackerar våra cellers arvsmassa, DNA. Detta har helt förändrats sedan man nyligen upptäckt att bakterier även har så kallade genotoxiner som orsakar skador på vårt DNA.

Text: Ingrid Söderbergh

Teresa Frisan, professor i cell- och molekylärbiologi från den 1 juni 2017. Foto: KI

I sin forskning studerar Teresa Frisan hur dessa toxiner påverkar däggdjursceller. Celler som attackerats av bakterier med dessa genotoxiner tappar förmågan att dela sig och dör om cellen kan inte reparera sitt DNA på ett korrekt sätt. Även om DNA:t inte repareras korrekt kan cellen ibland överleva och få cancerframkallande egenskaper. Med andra ord kan nfektioner med genotoxinproducerade bakterier öka risken för utveckling av cancer.

Teresa Frisan är intresserad av att förstå varför bakterier har förvärvat dessa ovanliga toxiner, vilka inte orsakar en omedelbar celldöd. Varför producerar våra normalt harmlösa tarmbakterier också denna typ av toxiner? Kan förekomsten av genotoxinproducerande bakterier påverka både friska individer och patienter som är mottagliga för tarmsjukdomar och i så fall hur?

Teresa Frisans forskning sammanför infektions- och cancerforskning. Resultaten kan bidra till att identifiera bakterier med förmåga att framkalla cancer och skapa förutsättningar för utveckling av nya typer av individanpassade sjukdomsförebyggande behandlingar.

Biografi

Teresa Frisan har en kandidatexamen i biologi 1991 från Trieste universitet i Italien. 1993 påbörjade hon sin forskarutbildning vid Karolinska Institutet (KI) och erhöll doktorsexamen i cell- och tumörbiologi 1999. Efter postdoktoral forskning vid KI och Laval University, Quebec, Kanada återvände Teresa Frisan till KI där hon etablerade en egen forskargrupp och blev docent i infektionsbiologi 2007. Förutom sitt forskningsintresse är hon passionerat engagerad i grundutbildning och forskarutbildning och för sina insatser har hon fått flera pedagogiska priser.