"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-13

Ny publikation: Handbook of Arctic Security

NYHET Denna nyligen publicerade handbok om Arktisk säkerhet Routledge Handbook of Arctic Security undersöker säkerheten i Arktisk genom att kasta ett brett nät över statliga och militariserade frågor, samt ett bredare säkerhetsperspektiv som omfattar klimat, miljö, ekonomi och sociala frågor.

Text: Anngelica Kristoferqvist

Redaktörerna påpekar noggrant att utvecklingen i Arktis, oavsett vilket perspektiv läsaren föredrar, både är drivet av och mycket känslig för, politik och politiskt beslutsfattande. Sådan är regionens historia och sannolikt även dess framtid. Som de påpekar i sitt inledande kapitel, vissa saker förändras i Arktis, medan andra inte gör det.

Biträdande föreståndare för det arktiska forskningscentret vid Umeå universitet (Arcum), Niklas Eklund, har bidragit till boken med ett kapitel om Sverige. "Sverige", säger han "är ett intressant men svårt fall att presentera ur ett statsbaserat säkerhetsperspektiv”. Före 2011 hade landet inte ens en politik för arktiska frågor och det är nästan som om den svenska regeringen vaknade en dag och insåg att till och med EU börjat intressera sig för utvecklingen i regionen. I och med Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet behövde något göras och under 2011–2013 var den svenska regeringen lyckligt lottade med att skapa framgång genom en mjuk politisk agenda. Sedan dess har internationell konkurrens och hård säkerhet krupit tillbaka och det riktigt intressanta med Sverige är att vi inte verkar ha några interna politiska drivkrafter mot en bredare diskussion om arktisk säkerhet; vad det är och hur det påverkar landet. Vi verkar förbli, i statsbaserade termer och i andras ögon, en nation i Östersjöområdet.”

Perspektiven skiljer sig mycket till och med mellan de nordiska länderna, för att inte tala om aktörer på andra sociala nivåer såsom ursprungsbefolkningar, intressegrupper och industrier. För alla som är intresserade av fördelarna med och potentiella fallgropar av aktuella säkerhetsfrågor och politik i Arktis, rekommenderas de 442 sidorna i denna handbok.

Du hittar boken här.

Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72