"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-02

Ny rapport - bättre renovera än bygga nytt

NYHET En fjärdedel av Europas totala växthusgasutsläpp kommer från byggnader. Mycket är vunnet om man istället för att bygga nytt satsar på renoveringar, inte minst i Sverige. Det visar en rapport av europeiska forskare.

Världen står inför en enorm utmaning i att snabbt minska våra koldioxidavtryck för att hålla nere den globala uppvärmningen. Ett område som EASAC (European Academies´ Science Advisory Council), anser att vi behöver titta närmare på är byggnader.

Organisationen har släppt en rapport där forskare från olika delar av Europa har sammanställt kunskap inom området. Maria Nilsson vid Institutionen för Epidemiologi och global hälsa, har deltagit i arbetet som expert på klimatförändringar och folkhälsa.

- I många år handlade diskussionen främst om att energieffektivisera så att utsläppen vid framför allt uppvärmning blir så små som möjligt. Men när svenska forskare gjort livscykelanalyser visar det sig att själva byggandet står för mer än hälften av klimatpåverkan sett över en tidsperiod på 50 år, säger Maria Nilsson.

I rapporten poängteras att det även vid renoveringar uppstår klimatpåverkan och det är viktigt att vara noga med hur arbetet sker samt vilka material och byggprodukter som används. Material bör även återanvändas och återvinnas för att minska resursuttaget och minimera avfallet. Idealt ska också byggnader kunna plockas ner och delarna återanvändas i till exempel nya byggnader.

- Samtidigt med minskad klimatpåverkan kan hälsovinster göras vid renoveringar bland annat genom att se till att kvalitén på inomhusluft och temperaturreglering förbättras och att man ökar tillgången till dagsljus, säger Maria Nilsson.

EASAC:s budskap till europeiska beslutsfattare är bland annat att modernisera byggindustrin som helhet och ge den tillgång till bättre information om vilken klimatpåverkan olika material och metoder innebär.

Läs nyheten på engelska

Läs den engelska rapporten från eaSAC

FAKTA

EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge, Schweiz och Storbritannien. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, till exempel rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel. Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor.