"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-03

Ny rapport från UCER: Nationell utvärdering av Läslyftet

NYHET I UCER:s pågående utvärdering av Läslyftet - en fortbildningsinsats för lärare - undersöks effekter på exempelvis kollegialt lärande och undervisning. Nu finns den första delrapporten från utvärderingen publicerad. Rapporten heter "Utvärdering av Läslyftet - de första 13 modulerna".

Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå Universitet har publicerat en ny rapport. I rapporten presenteras analysen av 13 moduler i Läslyftet. Det är de första utbildningsmodulerna som deltagare i Läslyftet har kunnat välja bland under läsåret 2015/16.
I rapporten framkommer bl.a. att materialet i modulerna är relevant för syftet med Läslyftet. Det visar sig också att materialet är anpassat till lärarna som deltar i fortbildningen. Modulernas forskningsförankring har också analyserats och det finns en klar tyngdpunkt på sociokulturell eller socialkonstruktivistisk teori.

Den nationella utvärderingen av Läslyftet genomförs, på uppdrag av Skolverket, av fyra svenska lärosäten under ledning av professor Anders Hanberger. Det är forskare vid UCER och Umeå universitet, forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universitet som ingår i projektet. Den senaste rapporten, och modulanalysen som ligger till grund för den, har gjorts av professor Astrid Roe, Oslo universitet och docent Michael Tengberg, Karlstad universitet.

Nya moduler inom Läslyftet är under utveckling och kommer efterhand att göras tillgängliga på läs- och skrivportalen.  De resterande modulerna kommer att analyseras i en rapport våren 2017. Här inkluderas även en sammanfattande analys av samtliga moduler.
 

Läs rapporten "Utvärdering av Läslyftet - de första 13 modulerna"Läs mer om UCER
Läs mer om den nationella utvärderingen av Läslyftet
Läs mer om Läslyftet

Redaktör: Camilla Hällgren