"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-02 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:36

Ny rapport från Várdduo

NYHET Hur är det att som renskötare och sameby bedriva renskötsel när staterna på olika sidor gränsen av samebyns traditionella marker gör motstridiga tolkningar av rådande regleringar, samtidigt som den sammanlagda konkurrensen om markerna ökar?

Läs Agnes Grönvall och Annette Löfs klargörande rapport Den gränslösa renen, det gränsdragna Sápmi som med Sárevuopmi/Saarivuoma samebys perspektiv som utgångspunkt beskriver den komplexa händelsekedja och nu rådande verklighet som de tidigare och nuvarande norska och svenska regleringarna gett upphov till.

Studien bygger på en fördjupad socialkonsekvensbeskrivning och visar bland annat på en rad allvarliga ekonomiska, sociala, psykosociala, kulturella och rättsliga konsekvenser av dessa regleringar. Med hjälp av studien kan vi rikta blicken mot hur historiska dokument och rättskällor som Lappkodicillen kan omtolkas i ljuset av rådande urfolksrätt, liksom på möjligheten att ”styra” genom att minska, snarare än utöka den statliga inblandningen i frågan – ett resonemang vars tillämpbarhet framstår som än mer aktuellt i ljuset av Girjasdomen. När tidigare forskningsstudier visat att rådande styrning i både Sverige och Norge präglas av statlig kontroll och begränsat självbestämmande, visar denna rapport att ett steg i motsatt riktning har potential att stärka självbestämmande liksom det kulturella arvet och verksamheten, vilket ligger i linje med internationell rätt.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig som nedladdningsbar pdf.