"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-08

Ny rapport om Läslyftet inom ramen för den nationella utvärderingen

NYHET Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, presenterar en femte rapport om Läslyftet inom ramen för den nationella utvärderingen. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

Rapporten handlar om Läslyftet i förskolan och fokuserar på Läslyftets organisering, genomförande och effekter i förskolan. Studien är upplagd som en fallstudie i sex förskolor och har genomförts genom telefonintervjuer under perioden november 2017 - februari 2018.  Rapporten har skrivits av Katarina Kärnebro och Ulf Lundström båda vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, UCER.

I rapporten konstateras att Läslyftets genomförande har varit lyckat och fungerat bra enligt de flesta av de intervjuade. Men trots de övervägande positiva resultaten visar utvärderingen på några kritiska punkter där förbättringar är möjliga. Tid är den punkt som återkommande beskrivs som problematisk för Läslyftets genomförande. Planeringstiden har ofta varit otillräcklig eller blockerats av Läslyftet. Personalen och handledarna har inte alltid hunnit observera och stötta varandra när de genomfört Läslyftsaktiviteter. De har heller inte velat lämna barngruppen för att ägna sig åt Läslyftet vid tillfällen när kollegor är sjuka. Bland annat framhåller utvärderarna, utöver att finna sätt att frigöra tillräcklig tid för Läslyftet, ett behov av att handledarna påbörjar sin handledarutbildning i god tid innan Läslyftet ska genomföras och att den kompletteras med organiserade träffar på lokal nivå för handledare i förskolan.

Delrapport 5: Läslyftets organisering och genomförande i
förskolan (pdf)

Redaktör: Anders Hanberger