"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-25

Ny rapport: Vägar till effektiva samverkansprocesser

NYHET Styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar

Text: Therese Bjärstig

Forskare inom ramen för Future Forest, verksamma vid statsvetenskapliga institutionen, Camilla Sandström och Therese Bjärstig vid Umeå universitet och Johanna Johansson vid Södertörns högskola, har skrivit en rapport som syftar till att belysa olika perspektiv på samverkan genom att sammanfatta befintlig forskning, främst utifrån ett skogligt perspektiv, med en tydlig förankring i samhällsvetenskaplig litteratur.

Rapportens utformning har utgått ifrån en förfrågan från “Skogsutredningen 2019 – Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” (M 2019:02). Följande frågor har varit vägledande i arbetet: Vad menas med deltagande, dialog och samverkan? Vilka komponenter och faktorer är centrala för att det ska kunna anses vara en reell dialog? Vad kan uppnås med samverkan och när bör det prioriteras? Vad kan gå fel och hur kan det undvikas? Rapporten kan utgöra ett kunskapsunderlag i fortsatta diskussioner kring värdet av, och svårigheterna med, samverkansprocesser inom skogspolitiken och förvaltningen.

Rapporten Vägar till effektiva samverkansprocesser – styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar finns att ladda ner här