Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Publicerad: 06 dec, 2017

Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia

NYHET Inom skriftserien Studia Theologica Practica Umensia publiceras en årlig antologi med en bred men samtidigt sammanhängande tematik, där varje artikel ses som ett självständigt bidrag. 2017 års volym, Det kyrkliga språket i teori och praxis, belyser det angivna ämnet utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder.

Redaktör är Marie Rosenius, Umeå universitet.  Medverkande författare är Erik Eckerdal, Thomas Girmalm, Tord Larsson, Marie Rosenius, Peder Thalén, David Wiljebrand och David Willgren.

Läs mer på: Studia Theologica Practica Umensia

Redaktör: Sandra Olsson