"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-31

Ny termin med fler programstudenter

NYHET Den 3 september startar höstterminen vid Umeå universitet. Jämfört med i fjol förväntas betydligt fler påbörja ett utbildningsprogram – totalt handlar det om 4700 antagna programstudenter. Det är elva procent fler än förra hösten.

– Vi har valt att prioritera utbildningsprogrammen framför fristående kurser. Det är väldigt glädjande att det nu också resulterat i en kraftig ökning av antalet antagna programstudenter, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Hösten 2008 antog Umeå universitet totalt drygt 17 000 studenter, i höst närmare 23 000.
– Vi har haft en fantastisk utveckling av antalet studenter. Vårt mål är inte längre att expandera, särskilt med tanke på att vi redan i dag utbildar fler än vad vi får ersättning för av staten. Istället koncentrerar vi oss på att stärka utbildningskvalitén, förklarar Anders Fällström.

Det är i princip omöjligt att säga hur många nya studenter, sådana som aldrig tidigare studerat vid Umeå universitet, som kommer att finnas på plats vid terminsstarten. Men beräkningar visar att höstens siffra troligen landar på ungefär 7000 nya studenter. Först den 17 september kan Umeå universitet få en bättre indikation om antalet nya studenter.
– Då kan vi också jämföra med fjolårets siffror från samma datum. Eftersom registreringen nuförtiden pågår i princip under hela terminen så har vi de faktiska siffrorna först i slutet av terminen, förklarar Henrik Stenwall, utredare vid universitet.

Fakta nybörjarstudenter

Nybörjarnas medianålder var ifjol 25 år och andelen kvinnor var 63 procent. Två av tre nybörjare läste fristående kurser resterande läste program. Programstudenterna stod dock för hälften av utbildningsvolymen, det vill säga antalet inregistrerade poäng.
Andelen nybörjare som läser utanför campus, framförallt via internet, har ökat kraftig de senaste åren. Av de 7000 nya studenterna förväntas omkring hälften att läsa utanför Umeå. De studenterna läser istället via nät- och distanskurser eller vid Campus Skellefteå, Campus Örnsköldsvik, i Kiruna, eller Lycksele.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

För mer information om studentstatistik, kontakta:Henrik Stenwall, utredare, planeringsenheten

Tel: 090-786 58 88
, mobil: 070-245 77 81

Välkomstarrangemang

Torsdag den 13 september klockan 10.00 till 15.00 hålls ett välkomstarrangemang för nya studenter i Universum. Läs mer. Under lunchen klockan 12.10–12.50, spelar Umeåartisten och låtskrivaren Cajsa Siik i Universum.
Läs merEtt speciellt välkomstarrangemang hålls för idrottsstudenterna på studentsportardagen den 12 september.
Läs mer

Några nya utbildningar

Apotekarprogrammet Programmet för journalistikYrkeslärarprogrammet (Lärarutbildning)Tränarprogrammet

Redaktör: Karin Wikman