"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-22

Ny tidskrift från Umeå universitet om rättssystemets påverkan på samhället

NYHET Nordic Journal on Law and Society (NJOLAS) är en ny vetenskaplig tidskrift med sin redaktion vid Umeå universitet. Tidskriften publicerar kritisk och tvärvetenskaplig forskning om kopplingar mellan rättssystemet och samhället, med speciellt fokus på den nordiska regionen.

Monica BurmanSyftet med NJOLAS är att skapa en intellektuell mötesplats för forskare som kritiskt vill studera rättssystemet och dess förhållande till samhället. Avsikten är att publicera forskning som bland annat granskar nordiska rättssystem ur feministiska, intersektionella, post-koloniala, historiska och socio-ekonomiska perspektiv.

- Rättssystem är otroligt viktiga i skapandet av normer i ett samhälle. Hur lagstiftning tolkas och tillämpas påverkar en allmän uppfattning om moral, diskriminering, jämlikhet och rättvisa i olika samhällsfrågor. Därför är det viktigt att kritiskt granska rättssystemet utifrån olika perspektiv, för att se vilket samhälle som det egentligen skapar, säger Monica Burman, docent i straffrätt vid Umeå universitet och redaktör för tidskriften.

Temanummer om Arktis

Första numret av NJOLAS är ett temanummer om ”Jämställdhet i Arktis: rättsliga och geopolitiska utmaningar”. Temat är tidskriftens bidrag till den specialsatsning på Arktis som Umeå universitet har haft under 2017. De som bidrar till det första numret är alla del av forskningsnätverket TUARQ, som samlar forskare med intresse att studera kvinnors levnadsvillkor och jämställdhet i den Arktiska regionen. Namnet TUARQ representerar de universitetsstäder där deltagande forskare arbetade då nätverket grundades: Tromsö, Umeå, Arkhangelsk, Rovaniemi och Quebec.

- Forskningen som presenteras i det första numret av NJOLAS tar sin Åsa Gunnarssonutgångspunkt i övertygelsen att jämställdhet och miljömässig- och social hållbarhet borde vara självklara utgångspunkter för de politiker som styr Arktis. Idag förstås de här frågorna som konsekvenser av ekonomiska beslut som i sin tur ses som nödvändiga och självklara. Vi hoppas att kunna bidra till kunskap om vikten av att integrera jämställdhetsfrågor som en självklar del i politiken som rör Arktis, säger Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap, som tillsammans med Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, är redaktör för temanumret.

Äldres situation i Arktiska områden

Lena Wennberg är lektor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum. Hon har i sin artikel ”Wellbeing and Gender Equality for the Elderly in the Context of Arctic Sweden” undersökt hur förändringar i välfärden, i kombination med sociala och demografiska förändringar, påverkar levnadsförhållanden för äldre människor i Norrbotten. Hon kan konstatera att det finns stora lokala skillnader som påverkar åldrande människors situation, till exempel om man bor i en storstadsregion eller på en mer glesbefolkad plats. 

Lena Wennberg- Äldreomsorgen i Sverige vilar på en värdegrund som utformats som en målsättning för kommunerna att leva upp till. Det gör att det finns stora skillnader i hur olika kommuner väljer, eller har möjlighet, att organisera och bedriva äldreomsorgen. Lagstiftningen skulle kunna ta större hänsyn till de olika lokala förutsättningar som gäller i samhällen där människor blir äldre, till exempel i glesbygd och i städer. Mänskliga rättigheter och diskrimineringslagstiftning skulle i större utsträckning kunna användas för att stärka välfärden och jämställdheten för äldre människor i arktiska, ofta glest befolkade, områden. Det är tydligt att ytterligare forskning behövs för att undersöka lagstiftningens konsekvenser för äldre människors specifika situation i Arktis, och i andra lokala sammanhang, säger Lena Wennberg.

- Vi anser att det finns stora kunskapsluckor hos regeringar och andra organisationer om vikten av och jämställdhetsfrågor i styrningen och utvecklandet den arktiska regionen. Med detta första specialnummer av NJOLAS vill vi bidra till att fylla en del av de kunskapsluckorna, avslutar Åsa Gunnarsson.

Till tidskriften NJOLASTill Styrande organisationer i Arktis glömmer jämställdhetsfrågorna

Redaktör: Elin Andersson