"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-31

Ny vetenskaplig rapport simulerar ekonomiska transportlösningar i norr

NYHET Vid en stor konferens i Umeå med deltagare från norra regionens universitet, politiska företrädare, och näringsliv diskuterades nya förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten när det gäller transportnäten i norr. Konferensen anordnades av de två Botnia-Atlanticaprojekten Nordic Logistic Corridor och SimLab East-West.

Vid konferensen presenterades ett vetenskapligt underlag som kartlägger förutsättningarna för transporter i norr för vägar, godstransport längs järnväg och färjeförbindelser. Kartläggningen har gjorts i ett gränsöverskridande samarbete mellan Centrum för regionalvetenskap (Cerum) vid Umeå universitet, Universitetet i Vasa och Handelshögskolan i Bodö.

Regionaltänket i norr har hundraåriga traditioner

I samband med att Sverige och Finland gick med i EU skapades ett regiontänkande som aldrig tidigare funnits. Inte minst i mellersta och södra Sverige. Att tänka större regioner är någonting som kommunicerar med EU, det fick alla lära sig. Det var det mest effektiva sättet att jobba lobbymässigt i Bryssel, om inte annat. 

Skillnaden mellan norr och söder är att i söder finns större befolkningskoncentration, det gäller såväl Norge, Sverige som Finland, men för oss som bor i norr måste man titta över nationsgränserna för att uppnå liknande marknadspotential. 

Handelsvägarna och samhällsbyggena i norr har i hundratals år gått längs älvdalarna, längs slingriga fjällvägar till Norge, eller via skepp över Bottenviken till Finland. Långt innan nationalstaterna formades gick handelsförbindelserna lika mycket i öst-västlig riktning som i nord-sydlig. Vi hade alltså redan ”regiontänket” långt innan EU bildades. 

Samarbete har gett en stärkt färjelänk och effektivare hamnar

Vid konferensen i Umeå framkom att prognosen för regionen Västerbotten, Österbotten och Nordland ser relativt ljus ut. Umeå och Vasa är tillväxtregioner som satsat på att bygga ut sina hamnar och öka samarbetet. Även de nordnorska hamnarna, Mo i Rana och Mosjöen hamn, har genomfört investeringar de senaste åren.  

Att arbeta för en långsiktigt hållbar och attraktiv Kvarkentrafik har varit en viktig fråga för stråket. Nordic Logistic Corridor och de gemensamma projekten har jobbat intensivt för detta och arbetet har bidragit till det nya färjebolaget som samägs idag av Finland och Sverige.

Det senaste året har persontrafiken ökat från 42 000 (2011) till 150 000. För exportföretaget Komatsu som finns i Umeå och som exporterar traktorer och skogsmaskiner till Finland och vidare till Ryssland har färjan varit nödvändig. Det hade inte gått utan.

Hur ska man räkna? Projektet SimLab East-West ger svaret

För första gången finns nu en ordentlig kartläggning av hur man kan räkna på ekonomin när det gäller gränsöverskridande transportlösningar i den norra regionen. SimLab East-West presenterar en teknik för att beräkna nyttor av framtida transportlösningar genom modellsimulering. Detta sker genom databaserade fakta och modeller för simulering för önskvärda scenarion inom transportområdet. 

Något sådant verktyg har aldrig tidigare funnits

Eftersom dagens transportplanering huvudsakligen är en nationell angelägenhet riskerar detta leda till att satsningar på gränsöverskridande infrastruktur nedprioriteras jämfört med rent nationella projekt. Detta riskerar både att missgynna gränsregioner och leda till en suboptimering av det nordiska transportnätverket sett från ett internationellt perspektiv.

Beställ forskningsrapporterna hos CERUM

Här krävs en gemensam arena för gränsöverskridande transportinfrastruktur och ökad samordning av nationella transportplaneringsprocesser över nationsgränser. Dessutom behöver verktyg och analysmetoder anpassas för att bättre fånga nyttor och kostnader över nationsgränser.  

De största tillgänglighetsvinsterna av förbättrade kommunikationer längs stråket sker i när­regionen, genom minskade transport­kostnader för import och export i öst-västligt riktning.

SimLab East-West har genererat en rad intressanta resultat som kommer att leda till ytterligare forskning. Forskarna har nu lämnat rapporten till myndigheter och beslutsfattare.

För beställning av rapporterna och mer information, kontakta oss:

Jeanette KjellbergProjektledare SimLabTel: 072-700 68 97
Email: jeanette.kjellberg@cerum.umu.se  

Katti LundströmProjektledare Nordic Logistic CorridorTel: 070-340 19 65
Email: katti.lundstrom@storuman.se

SimLab East-West

Projektet SimLab East-Wests syfte är att samordna befintlig kunskap och driva kunskapsutvecklingen vidare kring öst-västliga kommunikationer samt stärka samverkan mellan deltagande enheter vid Vasa universitet, Umeå universitet och Bodö Handelshögskola Nordland Universitet. Förutsättningar för ett utökat näringslivsutbyte och ökad integration i Botnia-Atlantica regionen utreds genom simulering av infrastruktur, studier av regionens nuläge och tillväxtpotential samt skapande av samverkansplattformer. www.simlabeastwest.se

Nordic Logistic Corridor

Nordic Logistic Corridor (NLC) är ett befintligt transport-och logistikstråk som kopplar samman norra Europa med övriga världen. NLC är en strategiskt viktig genväg i den Bottniska korridoren, det transnationella europeiska godstransportsystemet som löper runt Bottenviken. Målet är att fortsätta att utveckla NLC till ett effektivt, smart och miljövänligt alternativ för transporter av gods från de norra delarna av Skandinavien till Ryssland och vidare ut i EU-området. http://nordiclogisticcorridor.com

Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Linda Eriksson