"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-08-19

Ny vicedekan vid humanistiska fakulteten

NYHET Ann-Catrine Edlund, docent, institutionen för språkstudier, har utsetts till vicedekan vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

Ann-Catrine Edlund

Per-Olof Erixon, dekan vid humanistisk fakultet, har i enlighet med Umeå universitets arbetsordning utsett docent Ann-Catrine Edlund vid institutionen för språkstudier som vice dekan med särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå för perioden 2014-09-01 till 2017-06-30.

Vice dekan ingår i fakultetens ledningsgrupp. I uppdraget ingår bland annat att vara ordförande i fakultetens utbildningsstrategiska kommitté samt fakultetens ledamot i Umeå universitets strategiska råd för utbildning. Uppdraget har omfattningen 25 procent av heltid.

Samtidigt minskas tiden för prodekan Lotta Vikströms uppdrag från 50 till 25 procent av heltid. Lotta Vikström arbetar i huvudsak med forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt samverkan.

Redaktör: Per Melander