"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-07 Uppdaterad: 2023-11-08, 09:13

Ny webbutbildning lär studenter om plagiat

NYHET För att öka studenters kunskap om plagiat och akademisk integritet och på så vis minska antalet studenter som anmäls för fusk, finns nu en interaktiv webbutbildning som lärare kan importera till Canvas.

– Fusk och plagiat är ett utbrett problem som många gånger beror på att studenten inte vet hur man gör rätt. Det är tidskrävande att undervisa studenter i hur man hanterar källor. Genom att använda den här utbildningen sparar lärare tid och studenterna lär sig göra rätt, säger Elena Lindholm, docent vid Institutionen för språkstudier.

Utbildningen är multimodal och innehåller film, ljud, text och bild. Studenterna får en genomgång av vad plagiat är, hur de undviker plagiat och vad som händer vid misstanke om plagiat. De får därefter svara på ett antal frågor med svarsalternativ och får på en gång veta om de svarat rätt eller inte. Om de inte blir godkända första gången kan de göra utbildningen igen tills de blir godkända.

Lärare som vill använda sig av plagiatutbildningen i sin kurs eller sitt program behöver själva gå utbildningen. Det beror på att läraren är den som kommer att leda studenterna vidare i frågor om plagiat, referenshantering och upphovsrätt.

Utbildningen importeras därefter av läraren till Canvas och kan göras till en obligatorisk uppgift.

I nuläget finns plagiatutbildningen på svenska men det planeras att skapa en utbildning på engelska också.

Plagiatutbildningen har tagits fram med hjälp av Punktum-medel som beviljas för pedagogiska utvecklingsprojekt som ska gynna studenternas lärande.