"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-04

Nya anslag på över 135 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet delar ut över 135 miljoner kronor till 38 forskningsprojekt vid Umeå universitet inom medicin, hälsa, natur- och teknikvetenskap samt statistik i empiriska vetenskaper. Det största bidraget på 8,5 miljoner kronor går till Felipe Cava vid institutionen för molekylärbiologi.

Text: Karin Wikman

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. I dag har Vetenskapsrådet beslutat vilka projekt som ska få bidrag inom områdena medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap. Dessutom presenterar de beviljade bidrag inom den särskilda satsningen "Statistik i empiriska vetenskaper” som forskare inom alla vetenskapsområden kunnat söka medel från.

Umeå universitet är det lärosäte som tilldelats mest medel – 15 miljoner kronor – inom satsningen "Statistik i empiriska vetenskaper”. Det motsvarar en fjärdedel av det totala anslaget som tilldelats området. För området medicin och hälsa placerar sig universitetet på en femteplats och för naturvetenskap och teknikvetenskap är motsvarande placering en åttondeplats.
Felipe Cava, som tilldelats det största bidraget vid Umeå universitet, utnämndes i fjol till Wallenberg Academy Fellow, ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare.

Nedan presenteras huvudsökande, projekttitel och beviljat anslag inom respektive område. Kontaktuppgifter till forskarna finns i Umeå universitet personalkatalog.

Statistik i empiriska vetenskaper

Nedanstående tre forskningsprojekt vid Umeå universitet tilldelas totalt drygt 15 miljoner kronor – en fjärdedel av det totala anslaget som tilldelats området.

Patrik Rydén, institutionen för matematik och matematisk statistik

”Directed cluster analysis for high-dimensional genomics data”, 4 66 miljoner kronor för 2014-2017

Sara Sjöstedt de Luna, institutionen för matematik och matematisk statistik

”Statistic modelling of varved lake sediment to reconstruct seasonal climate over the past 6000 years”, 4,86 miljoner kronor för 2014-2017

Jun Yu, institutionen för matematik och matematisk statistik

”Statistical modelling and intelligent data sampling in MRI and PET measurements for cancer therapy assessment”, 5,5 miljoner kronor för 2014-2017

Medicin och hälsa

Vid Umeå universitet tilldelas nedanstående 15 forskningsprojekt närmare 61 miljoner kronor.

Fredrik Almqvist, kemiska institutionen

”Avväpna sjukdomsframkallande bakterier. Nya metoder för att förstå Chlamydia trachomatis patogenes”, 5,2 miljoner kronor för 2013-2017

Niklas Arnberg, institutionen för klinisk mikrobiologi

”Virusreceptorer: betydelse för tropism, terapi och targeting”, 5,2 miljoner kronor för 2013-2017

Felipe Cava, institutionen för molekylärbiologi

”Peptidoglykan mångfald och plasticitet hos bakterier”, 8,5 miljoner kronor för 2014-2018

Patrik Danielson, institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

”Mekanismer för ärrbildning och degeneration i kollagenrik vävnad”, 5,044 miljoner kronor för 2014-2017

Helena Edlund, Umeå centrum för molekylär medicin

”Funktionell analys av ASNA1 i pankreasstamceller och betaceller”, 2,1 miljoner kronor för 2014-2016

Aijaz Farooqi, institutionen för klinisk vetenskap

”Mpress studie: Mental och fysisk hälsa, hjärnfunktion, skolfunktion, föräldra-barn-relation hos måttligt prematurfödda barn i skolåldern, 10-12 år”, 4 miljoner kronor för 2014-2017

Maria Fällman, institutionen för molekylärbiologi

”Mikrob-värd-interaktoner av betydelse vid tarminfektion”, 6,5 miljoner för 2014-2018

Charlotte Häger, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

”Knäfunktion efter främre korsbandsskada - genetisk predisposition, klinisk och laboratoriebaserad bedömning samt långtidseffekter i relation till behandlingsval, utveckling av artros och livskvalitet”, 4 miljoner kronor för 2014-2017

Paolo Medini, institutionen för molekylärbiologi

”Mikrokretsar med betydelse för multisensorisk interaktion och plasticitet i neocortex hos däggdjur”, 2,8 miljoner kronor för 2014-2017

Beatrice Melin, institutionen för strålningsvetenskaper

”Molekylärepidemiologiska studier av hjärntumörer”, 2,1 miljoner kronor för 2014-2016

Margareta Norberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

”Visualisering av tyst åderförkalkning för optimerad kardiovaskulär prevention. En pragmatisk befolkningsbaserad randomiserad kontrollerad intervention i rutinsjukvård”, 2,1 miljoner kronor för 2014-2016

Ingrid Strömberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

”Prekliniska och kliniska studier på Parkinsons sjukdom: etiologi, patologi och reparation”, 2,1 miljoner kronor för 2014-2016

Karin Wadell, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

”Nya strategier för att minska sjukvårdbehov hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom”, KOL, 5 miljoner kronor för 2013-2018

Sun Nyunt Wai, institutionen för molekylärbiologi

”Identifiering av Vibrio cholerae faktorer som bidrar till inter-bakteriell virulens och värd-bakterie interaktioner”, 2,1 miljoner kronor för 2014-2016

Jonna Wilén, institutionen för strålningsvetenskaper

”Är MR-undersökningar säkra för barn och unga vuxna?”, 4 miljoner kronor för 2014-2017

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vid Umeå universitet tilldelas nedanstående 20 forskningsprojekt totalt drygt 59 miljoner kronor.

Magnus Andersson, institutionen för fysik

”Identification of key adhesion mechanisms in pathogenic Gram-negative bacteria - Characterization and analysis of bacterial adhesion”, 3,847 miljoner kronor för 2014-2017

Catherine Bellini, institutionen för fysiologisk botanik

”Control of adventitious root initiation in Arabidopsis thaliana: toward a predictive model”, 3,2 miljoner kronor för 2014-2017

Martin Berggren, institutionen för datavetenskap

”Acoustic design optimization methods for thin structures and for systems subject to a nonuniform background flow”, 3,29 miljoner kronor för 2014-2017

David Cohen, institutionen för matematik och matematisk statistik

”Explicit numerical methods for the time discretisation of stochastic wave equations”, 3 miljoner kronor för 2014-2017

Göran Englund, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

”Sympatric speciation in action”, 3 miljoner kronor för 2014-2017

Reiner Giesler, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

”The invisible carbon-an early indication of ecosystem change!”, 3,2 miljoner kronor för 2014-2017

Markus Grebe, institutionen för fysiologisk botanik

”Mechanistic Dissection Of SABRE Protein Function And Interactions During Plant Cell Division Plane Orientation and Planar Polarity”, 3,2 miljoner kronor för 2014-2017

Gerhard Gröbner, kemiska institutionen

”Regulation of Mitochondrial Apoptosis by Bcl-2 Proteins: Basic Mechanisms and their Dependence on Protein-Lipid Interactions”, 3,2 miljoner kronor för 2014-2017

Marie-Louise Hammarström, institutionen för klinisk mikrobiologi

”Immune defense of the intestinal mucosa”, 2,4 miljoner kronor för 2014-2016

Vasili Hauryliuk, institutionen för molekylärbiologi

”Characterization of the bacterial stringent response: From basic mechanisms to biotechnological applications”, 2 miljoner kronor för 2014-2017

Pär Ingvarsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

”The genetics of adaptation in European aspen (Populus tremula)”, 3,2 miljoner kronor för 2014-2017

Erik Johansson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

”Structural and functional studies of DNA polymerase epsilon”, 3 miljoner kronor för 2014-2017

Mats G Larson, institutionen för matematik och matematisk statistik

”Finite Element Methods for Partial Differential Equations on Evolving Surfaces: Shells and Membranes, Convection-Diffusion, and Surface Evolution”, 3 miljoner kronor för 2014-2017

Jürgen Schleucher, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

”Intramolecular Isotope Distributions: Mechanistic models and biogeochemical applications”, 3,8 miljoner kronor för 2014-2017

Florian Schmidt, institutionen för tillämpad fysik och elektronik

”Quantum cascade laser system for real-time measurements of 12CO and 13CO carbon monoxide isotopoloques in exhaled breath”,  3,4 miljoner kronor för 2014-2017

Anders Sjöstedt, institutionen för klinisk mikrobiologi

”Mechanisms of type VI secretion and its utility as therapeutic target”, 3,4 miljoner kronor för 2014-2017

Hannele Tuominen, institutionen för fysiologisk botanik

”Developmental cell death in the Arabidopsis root”, 2,8 miljoner kronor frö 2014-2017

Per-Olof Westlund, kemiska institutionen

”Stochastic Liouville Equation and Computational Simulations Applied to Complex Bio-systems”, 1,227 miljoner kronor för 2014-2016

Magnus Wolf-Watz, kemiska institutionen

”Enzyme dynamics: Mechanisms and function”, 3,2 miljoner kronor för 2014-2017

Thomas Wågberg, institutionen för fysik

”Synthesis, modification and characterization of carbon nanostructures with unique properties and their implementation in energy and electronics applications”, 2,25 miljoner kronor för 2014-2016