"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-13

Nya anslag till Pediatrik

NYHET Enheten för Pediatrik har erhållit Centrala ALF-medel. Det är professor Magnus Domellöf, adj. professor Annika Rydberg och docent Torbjörn Lind som tilldelats medel för sina forskningsprojekt.

Professor Magnus Domellöf får under tre år totalt 900 000 kronor för Effects of early nutrition on brain development and cognitive/behavioural
problems in children.

Adjungerad professor Annika Rydberg tilldelas 2,4 miljoner i tre år, för sitt forskningsprojekt Ärftliga hjärtkärlsjukdomar - från kyrkböcker till  stamcellsstudier/Hereditary cardiovascular diseases – from
parish registry to stem cell studies.

Docent Torbjörn Lind får under tre år 900 000 kronor för OTIS - Optimerad tilläggskostsstudien.