"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-13

Nya fynd om hjärnans åldrande

NYHET En delvis ny syn på hur hjärnan och dess funktioner förändras av åldrande redovisas nu i tidskriften PNAS av forskare vid Umeå universitet och Stockholms universitet.

Hur hjärnan förändras när vi åldras är en fråga som har undersökts i studier där man använt så kallad funktionell hjärnavbildning (fMRI) för att kartlägga hur hjärnan reagerar och arbetar under till exempel ett minnestest. När man på det sättet har jämfört grupper av yngre (20-30 år) och äldre (70-70 år) personer visar flera studier på högre aktivitet i hjärnans frontallober hos äldre. Dessa fynd har väckt stort intresse eftersom de har tolkats som att hjärnan kan omorganisera sitt sätt att fungera för att kompensera för åldersförändringarna. Det är emellertid svårt att dra sådana slutsatser från enkla tvärsnittsstudier som jämför olika grupper. Starkare slutsatser kräver en longitudinell design, det vill säga att man följer personer över tid.

Det som forskare vid Umeå universitet och Stockholms universitet nu presenterar i den USA-baserade vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) är de första longitudinella resultaten på hur hjärnaktivitet förändras med tiden. Fynden visar entydigt att frontalloberna påverkas av åldrande på så sätt att hjärnvolymen minskar och den funktionella aktiviteten reduceras. Dessa fynd ifrågasätter de tvärsnittsresultat som flera rådande teorier om hjärnans åldrande har kommit fram till.

Studien utgår från Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI) och har producerats inom Betulaprojektet. Försteförfattare är professor Lars Nyberg, Institutionen för strålningsvetenskaper och Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, och arbetet ingår i Alireza Salamis doktorsavhandling.

För mer information, kontakta gärna professor Lars Nyberg, tel. 090-786 64 29 eller 090-785 33 64
e-post lars.nyberg@physiol.umu.se

Läs mera om UFBI på
http://www.umeabrainimaging.com

Referens

L Nyberg, A Salami, M Andersson, J Eriksson, G Kalpouzos, K Kauppi,
J Lind, S Pudas, J Persson, LG Nilsson: Longitudinal evidence for diminished frontal cortex function in aging,
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1012651108