"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-29 Uppdaterad: 2023-03-30, 08:02

Nya SciLifeLab gruppledare från Umeå

NYHET Åtta forskare från Umeå universitet har utsetts till gruppledare inom regeringens stora satsning på SciLifeLab. Sex av dessa är forskningsledare inom UCMR vid Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

Science for Life Laboratory, SciLifeLab, är en av regeringens stora satsningar på nationella forskningsinfrastrukturer. SciLifeLab:s vision är att möjliggöra banbrytande, tvärvetenskaplig forskning inom molekylära livsvetenskaper som annars inte vore möjlig att genomföra i Sverige och att främja att forskningen leder till samhällsnytta.

– Vi uppmuntrar våra forskningsledare inom UCMR att aktivt ansluta sig till SciLifeLab eller delta i dess aktiviteter för att utöka sina nationella och internationella forskningsnätverk, säger professor Yaowen Wu, föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, vid Umeå universitet, och en av de utnämnda SciLifeLab gruppledarna.

De sex utsedda gruppledarna vid UCMR är professor Niklas Arnberg, professor Felipe Cava, professor Gerhard Gröbner, professor Richard Lundmark, forskare Linda Sandblad och professor Yaowen Wu. De andra två gruppledarna vid universitetet är universitetslektor Malin Nording och professor Nathaniel Street.

Dörrar till nätverk öppnas

SciLifeLab:s verksamhet drivs av de fyra grundande universiteten KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet samt via sites på lärosäten i hela landet för att stärka det nationella uppdraget.

Under 2021 fick Umeå uppdraget att etablera ett SciLifeLab Site för att samordna funktioner för forskningsinfrastruktur, så som samarbeten mellan infrastruktur och Umeås forskare, att välkomna besökande forskare som kommer till Umeå för att använda nationell forskningsinfrastruktur, information och datahantering. Föreståndare för SciLifeLab Site Umeå är Linda Sandblad. Hon är också en av de forskare som utnämnts till gruppledare:

– Som SciLifeLab gruppledare öppnas dörrarna till ett nätverk av fantastiskt entusiastiska forskare i hela Sverige! Jag hoppas att min forskargrupp kommer att få bättre möjligheter, och framtida forskningsanslag för att utveckla metoder och användning av kryo-elektronmikroskop och korrelativa mikroskopimetoder, säger hon.

Över 300 gruppledare

En SciLifeLab-gruppledare ansvarar för en forskargrupp inom life science, eller för en plattform eller enhet inom SciLifeLab:s infrastruktur.

–  De har ett starkt, dokumenterat engagemang för och koppling till SciLifeLab genom att bidra aktivt till forskning och infrastruktur, den vetenskapliga utvecklingen av SciLifeLab, och att affiliera sig med SciLifeLab i sina publikationer, säger Disa L Hammarlöf, forskningskoordinator vid SciLifelab.

Nya gruppledarna utses regelbundet följande nominering från siterna och beslut av SciLifeLab:s ledningsgrupp.

– Vi är mycket glada att vi genom nomineringar från SciLifeLab i Umeå, Linköping, Göteborg och Lund under 2022 nu har gruppledare vid alla SciLifeLab:s sites. Totalt har vi i dag över 300 affilierade gruppledare, säger Disa L Hammarlöf.

Kommunikation viktigt

Att vara att vara SciLifeLab gruppledare innebär att få tillgång till ett starkt nätverk inom life science och möjlighet att delta i skräddarsydda aktiviteter, till exempel retreats, med syfte att ytterligare stärka och stödja samarbeten och utbyte mellan gruppledarna. SciLifeLab har riktade utlysningar till exempel för stöd till event anordnade av gruppledarna och utbyte med SciLifeLab:s samarbetspartner EMBL.

–   Kommunikationsbiten är också viktig. Vi informerar om utlysningar och event av intresse för communityn och vi jobbar för att våra gruppledare får synlighet på SciLifeLab:s webbplats, i nyheter och i sociala medier-kanaler, säger Disa L Hammarlöf.

De universitet som är kopplade till SciLifeLab är Umeå universitet, SLU, Uppsala universitet, KI, Stockholms universitet, KTH, Örebro universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet.

För mer information, kontakta gärna: