"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-27

Nya perspektiv på musik, subjekt och samhälle

NYHET Musik är både ett tecken för sociala processer och sökande efter meningsfullheter, och en social praktik som gör gemenskap meningsfull och samhällstillvaron begriplig, uthärdlig eller möjlig att förändra. Mot bakgrund av detta hålls den 3-4 maj ett musiketnologiskt symposium vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Det är viktigt att få möjlighet att formulera sig om nya företeelser i samhället, om nya teoretiska perspektiv, och att revidera konventionella uppfattningar om vad som utgör ett forskningsområde

Alf Arvidsson, professor i etnologi och med särskild inriktning mot musik, vid Umeå universitet, berättar att symposiet är tänkt att initiera, inventera, diskutera och problematisera aktuella och möjliga forskningsstrategier, och uppmärksamma kreativa konstnärliga lösningar på nya samhällssituationer.

Och att symposiet arrangeras av Institutionen för kultur- och medievetenskaper som en markering av en 25-årig verksamhet vid Umeå universitet och en manifestation av det forskningsnätverk på nationell nivå som finns kring institutionen.

– Det är viktigt att få möjlighet att formulera sig om nya företeelser i samhället, om nya teoretiska perspektiv, och att revidera konventionella uppfattningar om vad som utgör ett forskningsområde.

– I symposiets form blir också sådana tendenser mer synliga i forskarvärlden när de presenteras tillsammans än när de förs fram individuellt. Att arrangera ett symposium betyder också att Umeå universitet tar initiativ och driver forskningen framåt.

Alf Arvidsson säger vidare att musiketnologin inte ska ses som en renodlad akademisk disciplin utan snarare som ett tvärvetenskapligt fält där framför allt ämnena musikvetenskap, etnologi och antropologi är representerade.

– Ett betydelsefullt perspektiv är att se musik i dess kulturella och sociala kontexter. Musikens betydelse för sociala identiteter, internationella massmediala strömningars relation till lokala sammanhang, och musik som del av ljudmiljöer är viktiga aktuella forskningsområden.

Nya perspektiv på musik, subjekt och samhälle – program för musiketnologiska symposiet

Tisdag 3 maj

Hörsal F, Humanisthuset

13.00-13.10 Inledning

13.10-13.50 Mandom, mod och idrottsmän. Sångpraktiker inom den organiserade idrotten i Sverige (ca 1875–1939) Kaj Ahlsved, gästforskare, Umeå universitet

13.50-14.30 Materiella möjligheter inom jazzforskning Mischa van Kan, Linnéuniversitet

15.00-15.40 ”Det livet / det är grav eller cell”. Kriminalitetens lockelse i populärkulturell estetik Andrea Dankić, Umeå universitet 

15.40-16.20Vi parasiterar på musikbranschens metoder”: Korpelarörelsen, genrehierarkier och Black Metal-konst Daniel Fredriksson, Högskolan Dalarna

Onsdag 4 maj

Hörsal E, Humanisthuset

9.00-9.40 Insamling, urval och tillgängliggörande – Musikarkivens relevans för musikforskning i samtid och framtid Wictor Johansson, Svenskt Visarkiv

9.40-10.20 På insidan av Popkollo – berättelser från en folkrörelse i musikens och jämställdhetens tecken Marika Nordström, Umeå universitet

10.40-11.20 Att synliggöra blindhet och förgivettagna paradigm i en kulturarvsdiskurs Ingrid Åkesson, fristående forskare

13.00-13.40 Čáppa Anna och Giđđa lávllo. Andreas Labbas jojktexter, en analys Krister Stoor, Umeå universitet

13.40-14.20 Värden i folkhögskolevärlden: Engagemangsformer inom den musikaliska folkbildningen Erik Nylander, Linköpings universitet

14.20-14.30 Avslutning

Ordförande: Alf Arvidsson, professor, Umeå universitet

Discussant: Sverker Hyltén-Cavallius, Svenskt Visarkiv, ordförande svenska kommittén av International Council of Traditional Music