Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 24 apr, 2018

Nya pusselbitar om faktorer bakom ledgångsreumatism

NYHET Personer som drabbas av ledgångsreumatism har flera år före insjuknandet förhöjda nivåer i blodet av specifika antikroppar mot tandbakterier och virus. De har även skador i käkben och skelett som tyder på att bennedbrytningen startar innan sjukdomen bryter ut. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Det är troligt att insjuknandet i ledgångsreumatism startar i kroppen många år innan symtomen blir tydliga. Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna bromsa eller hejda sjukdomen innan den bryter ut genom att kunna ställa en tidig diagnos, säger Linda Johansson, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Linda Johansson studerat över 500 blodprov som lämnats till Medicinska biobanken i norra Sverige från individer som senare insjuknande i reumatoid artrit, ledgångsreumatism, samt blodprov från samma personer efter insjuknandet. Hon har även i samarbete med tandläkare granskat röntgenbilder av tänder från friska personer som senare insjuknade samt röntgen av händer och fötter vid insjuknandet.

Det visade sig att personer som senare i livet kommer utveckla ledgångsreumatism har ökade nivåer av specifika antikroppar i blodet mot en munhålebakterie som visat sig ha samband med tandlossning samt Epstein-Barr-virus. Vissa antikroppar kunde ses i blodet redan tolv år före insjuknandet. Individer med dessa antikroppar hade en förhöjd risk att utveckla ledgångsreumatism senare i livet.

Hos dessa individer kunde även en förhöjd mängd av en blodmarkör för nedbrytning av ben återfinnas, många år innan de fick reumatismdiagnosen. Den bennedbrytande markören hängde inte bara samman med skador i käkbenet innan insjuknande, utan man kunde även se ett samband med denna markör och skador i händer och fötter redan vid insjuknandetillfället.

– Ledgångsreumatism orsakas av allt att döma av ett samspel mellan många olika faktorer i form av arv, miljö, infektioner och levnadsvanor. Om man i förväg kan se att en individ har förhöjd  nivå av vissa riskfaktorer, kan man eventuellt i gengäld försöka reducera andra för att förebygga sjukdomen, säger Linda Johansson.

Reumatoid artrit, ledgångsreumatism, är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som drabbar 0,5 – 1 procent av Sveriges befolkning. Idag finns ingen bot för sjukdomen, men en tidig diagnos och ett snabbt insättande av behandling är viktig för att förhindra de destruktiva processer som sjukdomen medför.

Linda Johansson är uppvuxen i Skellefteå och läser nu på läkarprogrammet i Umeå.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Linda JohanssonTelefon: 0730-55 69 70
E-post: linda.e.johansson@umu.se

Ladda ned pressbild på Linda Johansson. Foto: Antonia Boman.

Om disputationen

Linda Johansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar fredag 27 april sin avhandling med titeln: Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit. (Engelsk titel: Insight into processes preceding the onset of rheumatoid arthritis) Fakultetsopponent: Felipe Andrade, Division of Rheumatology, John Hopkins university school, Baltimore. Huvudhandledare: Solbritt Rantapää-Dahlqvist. Tid: Kl. 13.00-16.00. Plats: Tandläkarhögskolan, hörsal D, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Redaktör: Ola Nilsson