"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-08-22

Nya regler för studentinflytande vid Umeå universitet

NYHET Under 2010 initierades en översyn av den policy för studentinflytande som antogs av universitetsstyrelsen 2002. Nu finns ett nytt regeldokument för studentinflytande och en ny handläggningsordning för kursvärderingar vid Umeå universitet.

Umeå universitets studenter uppmuntras att engagera sig aktivt i universitetets arbete, särskilt i frågor som rör utbildning och dess villkor. En förutsättning för detta är att studenterna får känna att deras synpunkter, åsikter och förslag efterfrågas och bemöts med intresse och respekt.

Nu har rektor fastställt ett nytt regeldokument – Regler för studentinflytande vid Umeå universitet – som ersätter tidigare Policy för studentinflytande och rektors beslut Universitetsgemensamma frågor i kurs- och programutvärderingar.

Studentinflytande genom representation…

De nya reglerna utgår från den lagstiftning som finns kring studentinflytande och studentmedverkan och syftar till att konkretisera vad det innebär vid Umeå universitet.

I dokumentet står bland annat att studenter har rätt att vara representerade vid alla organisationsnivåer och sammanhang där frågor av betydelse för utbildningen och dess villkor behandlas. Utgångspunkten är att det är studenterna som avgör om det är relevant för dem att representeras i ett visst organ eller inte.

I reglerna står också att uppgifter om samtliga permanenta beslutande och beredande organ ska finnas tillgänglig på hemsidor på alla organisationsnivåer och uppdateras regelbundet. Det är studenternas ansvar att representanter utses till de organ som studenterna har inbjudits att delta i.

…och kursvärderingar

Kursvärderingar är ett viktigt instrument för studenternas och lärarnas delaktighet i kvalitetsarbetet, för lärarnas pedagogiska utveckling och för studenternas lärande. Utvärderingar ska göras av samtliga kurser och program inom grundutbildning och kurser inom forskarutbildning. En kursutvärdering ska behandla innehåll, genomförande, examination och frågor om utbildningens övriga villkor.

I den nya handläggningsordningen för kursvärderingar konkretiseras hur arbetet ska gå till vid Umeå universitet, det vill säga på vilket sätt kursvärderingar ska genomföras och vilken ansvarsfördelning som gäller mellan fakultetsnämnd och prefekt/institutionsstyrelse.

Regeldokumenten publiceras inom kort på:

Regelverket för Umeå universitet

Läs dokumenten:

Regler för studentinflytande vid Umeå universitetKursvärderingar – genomförande och ansvar

Redaktör: Camilla Nilsson