"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-08-22

Nya regler och riktlinjer när det gäller kostnader för studenter

NYHET Förutom eventuella studieavgifter förekommer andra kostnader i samband med utbildningen, och Umeå universitet har möjlighet att ta ut avgifter för vissa sådana kostnader. Nu har rektor fastställt nya regler och riktlinjer för avgifter och övriga kostnader för studenter.

I det nya regeldokumentet står att utgångspunkten när det gäller avgifter för varor och tjänster är att universitetet ska stå för kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla och genomföra utbildningen, medan studenterna ska stå för kostnader som är nödvändiga för att kunna delta i utbildningen.

Studenterna ska till exempel själva betala kostnaderna för sådant förbrukningsmaterial som efter studentens bearbetning ger ett resultat som studenten uppenbart kan ha nytta av för privat bruk. Övrigt förbrukningsmaterial bekostas av universitetet.

Universitetet har dessutom rätt att ta betalt av studenterna för exempelvis:

  • utskrifter och kopior av examensarbeten, uppsatser som används i samband med seminarier
  • utskrifter och kopior av övrigt studiematerial
  • digitala lagringsmedier
  • kopiering och scanning
  • depositionsavgifter för nycklar, passerkort, ID-kort och liknande
  • avgift som universitetsbiblioteket tar ut vid försening eller när böcker förkommer

Det nya dokumentet Kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer ersätter Regler och riktlinjer för avgifter och övriga kostnader för studenter vid högskoleutbildning (dnr 500-3-05).

Regeldokumentet publiceras inom kort på:

Regelverket för Umeå universitet

Läs hela dokumentet:

Kostnader för studenter vid Umeå universitet - regler och riktlinjer

Redaktör: Camilla Nilsson