"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-07-05

Nya satsningar i Skellefteå och för den industriella gröna omställningen

NYHET Nya lärarutbildningar, utökad samverkan och forskning med Skellefteå kommun och Skellefteå kraft, nya kommundoktorander samt flera samverkanscheckar. Umeå universitetet stärker nu upp i Skellefteå och ger dessutom vicerektor Dieter Müller ett särskilt ansvar för universitetets roll i den industriella gröna omställningen i norra Sverige.

Text: Jakob Mjöbring

Förutom att äska till regeringen om 100 miljoner i den kommande budgeten, som rektor bloggat om tidigare, ser Umeå universitet ett tydligt behov av förstärkningar inom både utbildning och forskning i norra Sverige.

– Det händer här och nu. Vi är ett bredduniversitet som har de utbildningar omställningen kräver, men det handlar även om ett unikt tillfälle för forskningen att vara mitt i en samhällsomvandling av detta slag och förstås att bidra med kunskap till grön teknik och hållbart samhällsbyggande. Det är klart att vi då måste vara på tårna och möta de behovs som finns och uppkommer framåt, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Nytt yrkeslärarprogram våren 2023

Lärarhögskolan vid Umeå universitet ska starta ett yrkeslärarprogram med undervisning på plats i Skellefteå under våren 2023. Det är en utbildning som utbildar yrkeslärare för gymnasieskolans yrkesprogram, som är en viktig del i den gröna omställningen. Förskollärarprogrammet på distans ska även från vårterminen 2023 ha träffar på plats i Skellefteå.

Nyligen beslutades också att tre samverkanscheckar riktas till Skellefteå kommun i syfte att fördjupa och stimulera till ny samverkan, bland annat till Yrkeslärarprogrammet, grön omställning och social hållbarhet.

Det finns även en kommundoktorand placerad vid socialtjänsten i Skellefteå och en annan kommundoktorand är på gång vid kultur- och fritidsförvaltningen, där fokus för forskarstudierna kommer vara inflyttning (Institutionen för socialt arbete). Inom ramen för Företagsforskarskolan rekryteras i samarbete med kommunen ytterligare en doktorand som ska studera planeringsprocesser under den pågående expansionen.

Cerum forskar mitt i epicentrum

Inom forskningen har bland annat Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum), en stor mängd samverkan med representanter för Skellefteå kommun och företaget Skellefteå kraft rörande:

  • samhällsbyggnad
  • effekter och funktionen på lokala arbetsmarknader
  • effekter av större industriella investeringar på mindre orter/kommuner
  • effekter på den lokala industristrukturen
  • sammanställning av de planerade investeringarna i Norr- och Västerbotten
  • utveckling och förutsättningar för el-flyg i dessa två regioner
  • studentmigration
  • kompetensförsörjning. 

– Det är en unik möjlighet för forskningen här i norra Sverige med en så stor samhällsomvandling på hemmaplan. Vi på Cerum bedriver ämnesövergripande forskning kopplad till regional utveckling och effekter av olika tillgångars lokalisering samt transporter, hållbarhet, tillväxt, migration och kultur, för att bara nämna några områden. Och alla dessa är extremt aktuella i den industriella gröna omställningen i norra Sverige, säger Johan Lundberg, universitetslektor och föreståndare för Cerum.

Perifera visioner

I december 2021 startades också forskningsprojektet Peripheral Visions: When Global Agendas Meet Nordic Energy Peripheries med över 10 miljoner i anslag och Erland Mårald, professor i Idéhistoria vid Umeå universitet som projektledare.

– Det innebär att mycket stora förändringar ska ske oerhört snabbt. Även om en hållbar omställning är nödvändig, säger historiskt forskning att snabba omställningar, hur goda ambitionerna än är, inte är oproblematiska. Det är alltså just i detta läge som perspektivgivande, granskande och analyserande forskning behövs, sa Erland Mårald, professor i idéhistoria när studien startade i slutet av 2021.

Läs hela nyheten 10 miljoner till projekt om framtida energiomställningar.