Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 02 mar, 2020

Nya webbsidor om forskningsdata

NYHET Som ett stöd för forskares hantering och tillgängliggörande av forskningsdata finns nu nya sidor som en samlad resurs på bibliotekets webb. Sidorna ska både vara en hjälp under olika skeden av ett forskningsprojekt samt ge en orientering inom ämnet forskningsdata.

Det pågår viktiga förändringar i arbetet med forskningsdata både på nationell och internationell nivå. Vanligen sammanfattas denna process under paraplyn av öppen vetenskap. Syftet är att främja demokrati, att höja forskningens kvalité och att stimulera innovation. Dessutom ska offentliga forskningsmedel användas mer effektivt.

Forskarna behöver stöd för att kunna möta Vetenskapsrådets förslag för nationella riktlinjer för att hantera, dokumentera, tillgängliggöra och återanvända forskningsdata. En ny resurs för att ge forskare ett sådant stöd är forskningsdatawebben som Umeå universitetsbibliotek nu lanserar. Denna webb erbjuder bakgrundsinformation om olika aspekter av hantering av forskningsdatahantering under olika skeden av ett forskningsprojekt och den länkar webbverktyg för datahanteringsplaner och information om relaterade stödverksamheter, styrdokument och IT-resurser vid Umeå universitet. Forskningsdatawebben ger också kortfattad information om forskningsdatagruppen vid Umeå universitet och forskningsdatateamet vid Umeå universitetsbibliotek.

- Det är en resurs som ska hjälpa våra forskare att lätt hitta den information som de behöver och den kommer att uppdateras regelbundet, säger Thomas Kieselbach, samordnare för universitetets infrastrukturarbete för forskningsdatahantering.

På webbsidorna finns också kontaktvägar till specialistkompetens och viktiga samarbetspartners vid Umeå universitet som universitetsjuristerna, arkiv och ITS som står för juridisk rådgivning respektive IT-stöd i forskningssammanhang.

Umeå universitet är ett av nio lärosäten som är med i konsortiet för Svensk nationell datatjänst som erbjuder och utvecklar infrastruktur för att dokumentera, tillgängliggöra och återanvända forskningsdata. Vid Umeå universitet finns det också tre domänspecialister, en rådgivande resurs med expertis inom forskningsdatahantering rörande registerforskning. Domänspecialisterna ingår i en större nationell rådgivande resurs med domänspecialister inom olika områden, vars uppgift är att stötta forskare.

Forskningsdatawebben