"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-25

Nyblivna idrottslärare behöver mer stöd under sina första år i yrket

NYHET Runa Westerlund, doktor vid Pedagogiska institutionen, inledde Idrottshögskolans serie av Idrottsluncher våren 2024. Runa disputerade under december 2023, hennes forskning belyser vikten av de kunskaper och förmågor framtidens idrottslärare behöver.

Grattis Runa till din doktorsexamen! Berätta, varför ville du studera de utmaningar som blivande idrottslärare möter under idrottslärarutbildningen och under sina första år i yrket?

–Till en början var det utifrån en personlig erfarenhet, som nyutexaminerad idrottslärare upplevde jag att yrkespraktiken var lite chockartad. Det jag hade lärt mig på idrottslärarutbildningen stämde inte riktigt överens med skolans verklighet, berättar Runa.

Runa förklarar att egentligen var det inget nytt fenomen, det är inte alldeles enkelt att gå från student till lärare, men trots insikterna om detta kvarstår utmaningarna.

–Jag började läsa in mig i den forskning som fanns, det fördjupade min förståelse för problematiken och nyfikenheten växte. Forskning och praktik måste närma sig varandra för att minska skavet, för i det långa loppet är det eleverna som drabbas av detta. Det är viktigt att vi hittar nycklar för att kunna möta och inkludera alla elever i idrottsundervisningen, fortsätter Runa.

Vad är det viktigaste du kommit fram i din forskning?

–En av slutsatserna är att nyblivna idrottslärare behöver mer stöd under sina första år i yrket. De mentorsprogram du som nyutexaminerad idrottslärare har rätt till visar sig fungera relativt dåligt generellt sett. I förlängningen innebär det en försämrad kvalitativ undervisning, säger Runa och fortsätter.

–En annan viktig slutsats är att nyblivna idrottslärarna behöver, kontinuerligt, kritiskt granska sin egna undervisning. Detta för att befästa de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna bedriva en inkluderande idrottsundervisning men också för att påverka den undervisning som eleverna möter i skolorna.

Runa förklarar att ämnet Idrott handlar om så mycket mer än bara fysisk aktivitet, det handlar om att se hela människan och hur man kan grundlägga hälsosamma levnadsvanor.

Vad hoppas du att dina resultat ska användas till?

–Jag hoppas att idrottslärarutbildning kan få kunskap om hur en inkluderande undervisning kan främjas genom planering av såväl utbildningens struktur som enskilda moment. Förhoppningsvis befäster man kritisk reflektion hos studenterna redan under lärarutbildningens gång. Det är viktigt att skolorna värdesätter det stöd som nyutexaminerade idrottslärare behöver samt att rektorerna har kunskap i vilka specifika behov en idrottslärare har, berättar Runa.

Vilka var de viktigaste lärdomarna du fick under din tid som doktorand?

–Förändring sker inte över en natt, allt forskningsarbete innebär långa processer. Det har varit väldigt givande att förena min yrkesbakgrund, närmare 20 år som idrottslärare, med forskning. Genom att jag fått möjligheten att fördjupa mig i de utmaningar som blivande idrottslärare möter, såväl under sin idrottslärarutbildning som under sina första år i yrket, har jag fått både nya och fler perspektiv i frågan.

Vad ska du göra nu efter din disputation, kommer du fortsätta med ny forskning?

–I dagsläget har jobbar jag med en utvärderingsstudie samt undervisar. Jag hoppas på att få fortsätta jobba med undervisning och forskning parallellt med varandra. Skolan tappar tyvärr lärare, att jobba vidare med dessa frågor samt med framtidens lärare känns både viktigt och bra, säger Runa.

Idrottslärare i blivande. Meningsskapande, kontinuitet och förändring i övergångar mellan utbildning och yrkespraktik.

Välkommen att kontakta

Runa Westerlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 83