"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-28

Nyckelaktörer i norr samlades för en attraktivare region

NYHET Rektorerna från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet diskuterade tillsammans med ett stort antal nyckelaktörer från norra Sverige hur alla kan samarbeta närmare för att öka attraktionskraften för norra Sverige. – Vi måste sluta prata samverkan och samordning och inrikta oss på att samskapa och samlösa, det måste bli lite verkstad och vi måste våga vara innovativa, sa Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

På plats i Vardagsrummet vid Umeå universitet fanns förutom landshövdingen såväl vd:ar som kommundirektörer, kommunalråd och regionråd samt rektorer, forskare och tjänstepersoner från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

– Jag tar med mig blandningen av aktörer vi ser här idag, det är otroligt viktigt att alla fyra nordliga regioner och tre lärosäten börjar klustra oss. Om vi tänker att vi slår ihop de tre nordliga lärosätena, då kan vi konkurrera med vilket svenskt lärosäte som helst. Våra regioner är visserligen stora till ytan, men vi är ett begränsat antal aktörer, vi kommer till samarbete snabbt, som här idag, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Forskning, samverkan och näringsliv

Bland föredragshållarna fanns beslutsfattare från både det privata och offentliga men även Umeå universitetsforskarna Rikard Eriksson, Thomas Wågberg och Camilla Sandström som pratade om såväl ny forskning som framgångsrika samverkansprojekt.

– Det som är givande här är att vi har folk både från Norrbotten och Västerbotten och en stor bredd som skapar gränsöverskridande diskussioner, det skapar mer av en helhetsbild vilket jag tycker är viktigt när det handlar om såväl rekrytering som samhällsbygget. För oss är ju det helt avgörande, om inte samhällsservicen fungerar kan vi inte rekrytera folk till norra Sverige, säger Matti Kataja som är Director of Communication and Public Affairs Nordics på Northvolt.

Tid för utbyte

Förutom föredragen fick även deltagarna gott om tid att diskutera i mindre grupper där representanter från såväl akademi som offentlig sektor och näringslivet fanns representerade. Diskussionerna dokumenterades av Enheten för forskningsstöd och samverkan, som planerat dagen och höll i det praktiska genomförandet.