"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-08 Uppdaterad: 2022-12-02, 15:47

Nytillträdd forskningsledare för Litum

NYHET Erika Sturk, universitetsadjunkt vid Institutionen för språkstudier, är nytillträdd forskningsledare för forskargruppen Litum.

Text: Sandra Lundström

– Min roll är att koordinera Litum: att planera våra träffar och att arbeta för samverkan mellan forskare på Umeå universitet och med lärarnätverk som fokuserar på skolutvecklingsfrågor inom språk-, läs- och skrivundervisning, säger Erika.

Litum, som är en akronym för Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet, är ett nätverk av forskare som vill dela tankar, kunskaper och erfarenheter om forskning inom literacyfältet med fokus på skola och utbildning. I nätverket ingår forskare från olika institutioner på Umeå universitet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Institutionen för kultur- och medievetenskaper samt Institutionen för språkstudier.

– Vi har också förgreningar till andra universitet tack vare forskare som tidigare arbetat hos oss.

Under hösten har Litum anordnat hybridmöten som utformats som mini-symposier, och till vårterminen 2023 planeras ett Litum-symposium.

– Det är ett återkommande och mycket uppskattat koncept där vi bjuder in några externa gäster, men främst är det Litum-medlemmar som presenterar och får tid att samtala och utbyta erfarenheter.

Om skolan ska vara viktig på riktigt måste undervisning om det som är angeläget och viktigt för individen och för ett demokratiskt samhälle vara högt prioriterad

Erika Sturk har tidigare arbetat som utvecklingsledare inom kommunen och sökte kontakter för det nätverk av lärare som hon ledde där. Då kom hon i kontakt med Eva Lindgren, professor vid Institutionen för språkstudier, som då var forskningsledare för Litum.

– När vi gjorde vår första studie och såg att undervisning om skrivande som ger elever en röst behövde få mer plats blev den frågan viktig för mig. Om skolan ska vara viktig på riktigt måste undervisning om det som är angeläget och viktigt för individen och för ett demokratiskt samhälle vara högt prioriterad – som en skrivundervisning som ger eleven identitet som en som kan skapa mening och vara med och förändra genom att skriva.

Mer om Litum

Kontakt

Erika Sturk
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 97