"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-21

Avhandling: Nytt ämne som motverkar klamydiabakterier funnet

NYHET Det finns hopp om att i framtiden kunna behandla sjukdomen klamydia med ett ämne som hämmar hur klamydiabakterierna får fäste i kroppen. Ämnet är inte antibiotika och bidrar därmed inte till risk för resistens. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

Den sexuellt överförbara sjukdomen Klamydia drabbar årligen över 100 miljoner människor i världen. Klamydiainfektioner kan, om de inte behandlas i tid, orsaka infertilitet och en variant av klamydia som sprids i fattiga länder kan leda till att den drabbade blir blind.

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Den behandlas med bredspektrumsantibiotika som har god effekt mot själva sjukdomen men som kan bidra till spridningen av multiresistenta bakterier. Av det skälet är det angeläget att hitta andra sätt att behandla klamydia än med antibiotika.

I sin avhandling i klinisk mikrobiologi visar Carlos Núñez Otero hur forskargruppen han ingår i vid Umeå universitet har funnit ett ämne som hämmar utvecklingen av klamydiabakterien. Verkansmekanismen består främst i att bakteriens dotterbakterier får nedsatt förmåga att infektera nya celler.

– Sammantaget går det att se att ämnet har potential som gör att det finns anledning att forska vidare för att se om det kan utgöra ett framtida alternativ för att behandla eller förebygga klamydia, säger Carlos Núñez Otero.

Ämnet, som hör till klassen substituerade pyridonamider, var inte giftigt för kroppens egna celler och de hämmade inte den normala bakteriefloran. Ämnet kunde modifieras kemiskt för att öka effekten samt möjliggöra upptag vid oral behandling.

Carlos Núñez Otero kommer från Guadalajara i Spanien och har sedan tidigare en kandidatexamen i biologi från Madrid och en master i molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Om disputationen

Carlos Núñez Otero, Institutionen för klinisk mikrobiologi, försvarar fredag 25 september kl. 13.00 sin avhandling Nya hämmare av Chlamydia trachomatis-infektivitet. Fakultetsopponent Patrik Bavoil, Marylands universitet, USA. Huvudhandledare Åsa Gylfe. Plats: Triple Helix, Universitetsledningshuset. Disputationen kan följas på webben. Värd: asa.gylfe@umu.se.