"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-03

Nytt europeiskt samarbete för utbildning inom öppen vetenskap

NYHET Umeå universitet är en av fyra svenska organisationer som ingår i det nya europeiska samarbetet Skills4EOSC. Samarbetet är ett storskaligt projekt för att bygga ut och samordna utbildning inom öppen vetenskap i Europa.

Text: Sanna Isabel Ulfsparre

Umeå universitet är en av fyra svenska organisationer som ingår i det nya europeiska samarbetet Skills4EOSC. Samarbetet är ett storskaligt projekt för att bygga ut och samordna utbildning inom öppen vetenskap i Europa.

En majoritet av EU-länderna deltar i samarbetet, som leds av det italienska konsortiet GARR. Sverige representeras av Umeå universitet, Chalmers, Karolinska institutet och Svensk nationell datatjänst (SND), som också leder en av de sex olika arbetsgrupper (work packages) som ingår i projektet.

EOSC (European Open Science Cloud) är en stor och komplex satsning för att bygga upp en europeisk infrastruktur för öppen vetenskap. Skills4EOSC ska bygga upp en gemensam och samordnad samling utbildningsresurser för alla som arbetar med frågor inom öppen vetenskap och öppna data. Över 40 etablerade organisationer, lärosäten och andra aktörer från olika länder kommer att delta i arbetet.

Det är viktigt att utveckla samordningen inom Europa, eftersom man idag arbetar på olika sätt i olika länder, samtidigt som det övergripande målet är att utforma gemensamma system och arbetssätt som underlättar internationella samarbeten och spridning av forskningsresultat och material. Behovet av samordning innebär att det både finns behov av utbildning för etablerad personal och för de som är nya på området.

Från Umeå universitet kommer Universitetsbiblioteket och HPC2N att arbeta aktivt med Skills4EOSC.

– Det är väldigt roligt att EOSC-samarbetet tar fart och att Umeå universitet och Umeå universitetsbibliotek deltar aktivt i det internationella samarbetet med att främja öppen vetenskap i Europa. För oss är det värdefullt att få insyn i det europeiska arbete inom öppen vetenskap, det ger ett bredare perspektiv på det stöd som efterfrågas, säger Kristoffer Lindell, chef på avdelningen för Vetenskaplig kommunikation på Universitetsbiblioteket.

GARR

HPC2N

“SND deltar i europeiskt projekt för att främja utbildning inom öppen vetenskap” (SND)